Hotărârea nr. 94/2007

Hotărârea 94/2007 - Prelungirea contractului de asociere pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. B. P. Hasdeu nr. 4, pentru SC Spider SRL.

Acest document nu a putut fi convertit OCR- probabil este corupt.

Adresa indicată era: https://primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/94-2007.PDF