Hotărârea nr. 93/2007

Hotărârea 93/2007 - Aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale regiilor autonome de subordonare locală.

Acest document nu a putut fi convertit OCR- probabil este corupt.

Adresa indicată era: https://primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/93-2007.PDF