Hotărârea nr. 92/2007

Hotărârea 92/2007 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Consolidare si reparatii la imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 5-7, corp B”.

Acest document nu a putut fi convertit OCR- probabil este corupt.

Adresa indicată era: https://primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/92-2007.PDF