Hotărârea nr. 832/2007

Hotărârea 832/2007 - Vânzarea unor locuinte din fondul locativ de stat.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLU.I-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.613907/45/04.12.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat:

Reținând prevederile Legii nr. 61/1990. ale Legii nr. 112/1995 și ale Legii nr. 10/2001: în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 5 lit b: art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat și însușirea proceselor-verbale de evaluare a acestora cuprinse în listele anexe 1 și 2. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prețul de vânzare a locuințelor este cel stabilit de către Comisia tehnică de specialitate, la care se aplică coeficientul de actualizare prevăzut de lege, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 832 din 18 decembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI Șl EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

ANEXA I. LA HOTĂRÂREA NR.C552./2OO


LISTA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT EVALUATE DE CĂTRE COMISIA TEHNICĂ DE SPECIALITATE ÎN BAZA LEGII NR. 112/1995

Nr. crt.

NUMELE Șl

PRENUMELE

ADRESA

SUPRAFAȚA MP.

PREȚ FINAL

BAZA DE EVALUARE

1.

BODI ISABELA

l.MĂCELARU NR.I8 AP.2

61.03

25.265

LEGEA NR.112/1995

2.

BIRO SANDOR

1.MĂCELARI) NR.18 Al’.l

32,90

16.572

LEGEA NR.l 12/1995

3.

OTVOȘ GHEORG1IE

PORUMBEILOR NR.35 AP.3

24.00

10.209

LEGEA NR.l 12/1995

4.

STUPINEAN CORNEL

TRAIAN MOȘOIU NR.I6 AP.20

50.85

24.886

LEGEA NR.l 12/1995

5.

KERTESZ GHEORGHE

CIREȘILOR NR.15 AP.2

18.98

8.327

LEGEA NR.l 12/1995

6.

RĂȘINAR ELENA

ION MEȘTER NR.4 AP.77

88,96

56.899

LEGEA NR.l 12/1995

7.

VEREȘTRAIAN DOREL.

CIUCAȘNR.5 AP.49

84.35

41.601

LEGEA NR.l 12/1995

8.

POENARU L1A GABRIELA

l.L.CARAGIALE NR.3 AP. 19

83.03

48.403

I EGEA NR.l 12/1995

9.

PETRE LILIANA EVA

PADIN NR.23 AP.23

65.46

34.661

LEGEA NR.l 12/1995

10.

SÂNTEJUDEAN REBELA

PU I NA NR.5 AP. 19

81.89

42.434

LEGEA NR. 112/1995

11.

BUCUR LUCIAN

PORUMBEILOR NR.l 1 AP.6

37.55

9.705

LEGEA NR.l 12/1995

12.

B1D1AN CLARA

G.BARIȚIU NR.I4 AP.4 A

18.55

5.229

LEGEA NR.l 12/1995

13.

COȘ EVA ELENA

EMIL ISAC NR.2I AP.16

11,05

1.633

LEGEA NR.l 12/1995

14.

SZILAGY ILEANA ROZALIA

21 DECEMBRIE 1989 NR.92 AP. 1

49,89

16.086

LEGEA NR.l 12/1995

15.

AVASILICIIIOAEI IOAN

SOMEȘULUI NR.22 AP.3

46.33

15.495

LEGEA NR.l 12/1995

16.

ANDRE1U MAR1A

EROILOR NR.20 AP.I4

55.27

25.580

LEGEA NR. 112/1995

17.

KANTOR IRINA ANA

NICOLAIE IORGA NR.8 AP.2

142.43

95.067

LEGEA NR.l 12/1995

18.

PIODI TEODOR

TRAIAN NR.l 7 AP.5

41.66

7.957

LEGEA NR.l 12/1995

19.

RIJSU NICOLAE IOAN

PORUMBEILOR NR.35 AP.)

28,50

8.657

LEGEA NR.

112/1995

20.

CHIRA ON1ȚA

ST.O.IOSIF NR.6 AP. 12

46,52

26.763

LEGEA NR

1 12/1995

21.

CIOBAN LAVINIA

AVRAM IANCU NR.5 AP.7

61.84

29.982

LEGEA NR

112/1995

22.

PAP SILVIA

STRÂMBĂ NR.34 AP.l

35,45

1 1.750

LEGEA NR.I 12/1995

23.

CRISTOFOR AURORA

DOROBANȚILOR NR.27 AP.3

33,79

8.972

LEGEA NR.

112/1995

24.

FODOR MARGARETA

PLOIEȘTI NR.35 AP.5

48,15

15.902

LEGEA NR

12/1995.

25.

MAYER EMILIA

CAII FERA TE NR 6-7 AP.6

22.05

9.614

LEGEA NR

1 12/1995

26.

POPER RODICA

HOREA NR.50 AP.7

149,26

73.430

LEGEA NR

1 12/1995

27.

I.AKATOS FLORICA

VRĂBIILOR NICI

37.68

14.674

LEGEA NR

112/1995

28.

VARGA TRAIAN

EROILOR NR.4 AP.7

49.69

25.415

LEGEA NR

1 12/1995

29.

POP MARIANA LIDIA

ROVINE' NR.I4 AP. 18

7.3,33

48.653

LEGEA NR

112/1995

30.

CHEBAC LUCIA

B-DUI 1 DECEMBRIE 1918 NR.17 AP.2

55.49

25.009

LEGEA NR

112/1995

31.

DAN OLIMPIA

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR.92

AP.3

36.10

18.569

LEGEA NR

112/1995

32.

OLAR DAN LUCIAN

IEZER NR.I AP.35

89.56

47.317

LEGEA NR

1 12/1995

33.

CRIȘAN VIORICA SUSANA

VICTOR BABEȘNR II AP.l

72.36

33.050

LEGEA NR

1 12/1995

34.

FERCU MARIANA

BUCIUM NR.27 AP.36

68.37

40.055

LEGEA NR

1 12/1995

35.

MARCHIS ROMI GHE.

SEX III. .PUȘCĂRIEI NR.3 AP.6-coridor

8,06

829

LEGEA NR

112/1995

36.

NEAȚU CĂTĂLIN TUDOR

PETRU MAIOR NR.9 AP.2-teiasă

14,00

1.441

LEGEA NR

112/1995

37.

CAZACU CRISTINA N.

FÂNTÂNI LE NR.8AP.I8

53,27

31.367

LEGEA NR

112/1995

DIRECTOR,

ȘTEFANI A FERENCZ
ȘEI- SERVICIU ADMINIS I RARE LOCUINȚE

GIIEORGIIE CIIIRILEAN


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății


ANEXA li LA HOTĂRÂREA NR. 832/2007


LISTA LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT EVALUATE DE CĂTRE COMISIA TEHNICA l)E SPECIALITATE ÎN BAZA DECRETULUI LEGE NR.61/1990

Nr.

Crt.

Numele și prenumele

Adresa

Suprafața utilă mp.

Preț final

Baza de evaluare

1.

ȘTEFĂNESCU IOAN ADRIAN

FABRICII NR.7AP40

70,15

5.150

Decret-Lege 61/1990

2.

CSABAI ANA

PARÂNG NR.11 AP.12

27,27

1.908

Decret-Lege 61/1990

3.

ISZLAI ANNA

CÂMPULUI NR 42 AP 12

61,65

3.774

Decret/Lege 61/1990

4.

CRIȘAN OLIMPIA

ALBAC NR.25 AP 110

10,60

653

Decret-Lege 61/1990

5.

FĂRCAȘ VIORICA-ap.comun

NIC.TITULESCU NR.28 AP.30

58,71

3.525

Decret-Lege 61/1990

6.

SATMAR LUCIAN-ap.comun

NIC TITULESCU NR.28 AP.30

19,25

1.134

Decret-Lege 61/1990

7.

HALASZ IBOLYA

DUNĂRII NR.53 AP.30

73,87

4.122

Decret-Lege 61/1990

8

KOSA ATILA

MĂNĂȘTUR NR.78 AP.24

85,08

5.829

Decret-Lege 61/1990

9.

CRENGÂNIȘ ADRIAN

GÂRBĂU NR.4 AP.52

10,96.

612

Decret-Lege 61/1990

10.

CRĂCIUN HORIA IULIAN

GÂRBĂU NR 12 AP.2

69,07

3.867

Decret-Lege 61/1990

11.

MOLDOVAN VIRGINIA

PASTEUR NR 73 AP.46

70,18

3.993

Decret-Lege 61/1990

12.

DUDUȚA PETRU-ap comun

SCĂRIȘOARA NR 5 AP.16-

17,05

1.135

Decret-Lege 61/1990

13.

UNGUR SAMFIRA-ap comun

SCĂRIȘOARA NR 5 AP.16-

43,75

2.663

Decret-Lege 61/1990

14.

ALBERT DANIEL

PARÂNG NR.39 ÂP.50

32,31

2.129

Decret-Lege 61/1990

15.

GAL IULIANA

F-CII DE ZAHĂR NR.79 AP.6

88,88

5.789

Decret-Lege 61/1990

16.

CORPÂDEAN LUCREȚIE

RAPSODIEI NR 11 AP.10

23,23

2.184

Decret-Lege 61/1990

17.

ABRUDAN AURELIA

MEHEDINȚI NR.17 AP.83

34,97

2.282

Decret-Lege 61/1990

18

VARGA MARIA

BYRON NR.15 AP.16

32,40

1.861

Decret-Lege 61/1990

19.

DAVID MARIA

AUREL VLAICU NR.54 AP 16

59,18

4.167

Decret-Lege 61/1990

20.

PULBERE NICOLETA MARIA

BYRON NR 12 AP.4

32,61

1.866

Decret-Lege 61/1990

21.

COJOCNEAN FLORIN

BYRON NR.15 AP 7

31,81

1.824

Decret-Lege 61/1990

DIRECTOR

ȘTEFANIA FERENCZ


SEF SERVICIU EVIDENȚĂ PATRIMONIU S1MION I ȚȘ?AȘEF SERVICIU ADMINISTRARE LOCUINȚE

GHEORGHE CHIRILEAN