Hotărârea nr. 220/2007

Hotărârea 220/2007 - Prelungirea contractului de închiriere nr. 2591/2005 pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul. Eroilor nr. 2, detinut de Partidul Democrat – Organizatia Judeteană Cluj şi extinderea cu suprafata de 27,4 mp.


— CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                               ______1

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere nr. 2591 din 24.05.2005 , pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 2, deținut de Partidul Democrat - Organizația Județeană Cluj și extinderea cu suprafața de 27,4 mp.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 2591/2005 pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 2, deținut de Partidul Democrat - Organizația Județeană Cluj și extinderea cu suprafața de 27,4 mp. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Florea, Florin Vasile Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 454 din 21.03.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea contractului de închiriere nr. 2591 din 24.05.2005, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 2, deținut de Partidul Democrat - Organizația Județeană Cluj și extinderea cu suprafața de 27,4 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 2591 din 24.05.2005, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 2, deținut de Partidul Democrat -Organizația Județeană Cluj și extinderea cu suprafața de 27,4 mp.

Art,2 - Termenul închirierii este pe o perioadă de trei ani, începând cu data de 04.04.2007.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor, hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Nr.220 din 3 aprilie 2007 (Hotărârea a fost adoptată


cu 24 voturi)Prof. univ.