Hotărârea nr. 115/2007

Hotărârea 115/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă S+P+E+M, str. C. Nottara nr. 28.

Acest document nu a putut fi convertit OCR- probabil este corupt.

Adresa indicată era: https://primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/115-2007.PDF