Hotărârea nr. 108/2007

Hotărârea 108/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 87/2006 pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4.

Acest document nu a putut fi convertit OCR- probabil este corupt.

Adresa indicată era: https://primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/108-2007.PDF