Hotărârea nr. 892/2005

Hotărârea 892/2005 - Alocarea sumei de 26.927.65 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru Parohia Ortodoxă „Sfântul Gheorghe”, în vederea continuării lucrărilor de constrctie, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 26.927,65 RON de la bugetul local pe anul 2005 pentru Parohia Ortodoxă “Sfântul Gheorghe”, în vederea continuării lucrărilor de construcție, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 26.927,65 RON de ia bugetul local pe anul 2005 pentru Parohia ortodoxă “Sfântul Gheorghe”, în vederea continuării lucrărilor de construcție, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 90353 din 16.12.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea suinei de 26.927,65 RON de la bugetul local pe anul 2005 pentru Parohia Ortodoxă “Sfântul Gheorghe”, în vederea continuării lucrărilor de construcție, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Văzând avizul comisiei de specialitate ;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 26.927,65 RON de la bugetul local pe anul 2005 pentru Parohia Ortodoxă “Sfântul Gheorghe”, în vederea continuării lucrărilor de construcție, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția economică și Direcția învățământ, cultură.Nr.892 din 23 decembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)