Hotărârea nr. 89/2005

Hotărârea 89/2005 - Atribuirea unei locuinte sociale din fondul locativ de stat.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/90_2005.PDF