Hotărârea nr. 869/2005

Hotărârea 869/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru depozite-magazin pentru materiale de constructii în incinta SC: Eurohiparion SRL, Calea Someseni – str. Ion Oargă f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru depozite-magazin pentru materiale de construcții în incinta SC EUROHIPARION SRL Calea Someșeni - str. Ion Oargă f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru depozite-magazin materiale de construcții în incinta SC El ROH1PAR1ON SRL. Calea Someșeni - str. Ion Oargă f.n. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 90236 / 43 / 16.12. 2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PLID - pentru depozite-materiale de construcții în incinta SC EUROHIPARION SRL, Calea Someșeni - str. Ion Oargă f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

nr. 83135/6012 /24.11 05. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit."k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

II O TÂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru depozite-materiale de construcții în incintă, Calea Someșeni -str. 1. Oargă f.n., beneficiar SC EUROHIPARION SRL, prin care se reglementează realizarea a două depozite în incintă, parcarea auto, accesul, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 83135/6012/24.11.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


DE ȘEDINȚĂ. Păun
Nr. 869 din 23 decembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)