Hotărârea nr. 835/2005

Hotărârea 835/2005 - Acordarea premiilor si a diplomelor de fidelitate cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 106/2005.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea premiilor și a diplomelor de fidelitate cuplurilor clujene care au împlinit

50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 106/2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de fidelitate și a unui premiu în sumă netă de 500 lei de la bugetul local pe anul 2005, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, întocmit în baza Hotărârii nr.106/22.02.2005 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 124272/02.12.2005 al Serviciului stare civilă, prin care se propune aprobarea tabelului cuprinzând 175 cupluri clujene care au depus cerere pentru acordarea premiului în valoare netă de 500 lei și a unei diplome de fidelitate, la împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. "d" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea a câte 500 lei net, de la bugetul local pe anul 2005, premiu de fidelitate, conform Hotărârii nr. 106/2005, fiecărui cuplu din cele 176 din anexă, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și au depus cerere în perioada 01.08-01.12.2005.

Art. 2. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția învățământ, cultură și Serviciul stare civilă.

z DE ȘE0INȚĂ, urean Turdean


PREȘEDINTE DE

Jr. Ovidip^ățJfe<

Contrasemnează:

Secretarul municipiului Jr. Mircea JorjNr. 835 din 13 decembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa la Hotărârea nr. 835/2005


TABEL NOMINAL

privind cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și care au depus cereri în perioada 01.08-01.12.2005 pentru a fi premiate conform H.C.L. nr. 106/2005

NR.

CRT

Numele și prenumele soțului/CNP

Numele și prenumele soției/CNP

Domiciliul/telefon

Data căsătoriei

1.

ADAM IOAN

1210525120646

ADAM ILCA

2310418120678

Primăverii, nr.6/271

Tel: 578626

20.08.1955

2.

ALBU IOAN

1340926120644

ALBU MARIA

2370610120701

Lăcrămioarelor, nr.3/4

Tel: 545919

20.10.1955

3.

ALMĂȘAN IOAN

1290820120657

ALMĂȘAN ANA

2320211120645

Băișoara, nr.1/29

Tel:552525

10.11.1955

4.

ANDRONIC NICALOR

1290202120641

ANDRONIC RACHIȚA

2301019120660

Peana, /37 Tel: 570893

08.09.1955

5.

ARAMĂ VESPASIAN

1301216120641

ARAMĂ VERONICA

2371002120647

N.Titulescu 11-15/7 tel:553160

15.10.1955

6.

BARTA ANDREI

1310328120651

BARTA ELISABETA

2340327120647

E.Grigorescu, 118/3

Tel: 580837 (598419)

01.10.1955

7.

BARTHA ȘTEFAN

1290910120647

BARTHA MARIA

2310806120647

Alverna 67/19

Tel:435904

15.10.1955

8.

3ARABASI GEZA

1191111120645

BARABASI ECATERir \

2350626120651

Jiului 44 Tel 449161

30.08.1955

9.

BARTOSIOAN

1321220120647

BARTOS MARIA

2350608120648

Donath, 11/33

Tel: 583770

15.11.1955

10.

BĂDA ALEXANDRU

1230106120641

BĂDA LUCIA

2370520120641

Haiducului,12

Tel: 539558

22.10.1955

11.

BERCEAN DANIEL

1360914120641

BERCEAN MARIA

2380620120641

Carpați, 18

Tel: 530414

13.11.1955

12.

BIRIȘ IOAN

1370510120642

BIRIȘ MARIA

2340524120654

Trascăului, nr.2/12

Tel: 574560

30.05.1955

13.

BLAGA IOAN 1311219120648

BLAGA IRINA

2361101120641

Cîmpul Pâinii, 49

Tel. 483934

6.06.1955

14.

BOTĂU EMIL

1320828120641

BOTĂU SMARANDA-MARIA

2260923120648

Padin 9-13/31

Tel: 564523

26.08.1955

15.

BONDOR VALER

1310327120640

BONDOR MARGARETA

2380212120647

Mihai Viteazu bl.A/32

Tel.536322

15.09.1955

16.

BRIA VASILE

1310713120649

BRIA MARIA

2300204120641

Gheorgheni 163/1

Tel. 544282

28.09.1955

17.

BROSCOI GAVRILĂ

1270803120641

BROSCOI VIORICA

2340412120676

Parâng 4/36

Tel: 567741

04.06.1955

18.

BUJOR CONSTANTIN

1311019120659

BUJOR VIOLINA

2380101120645

Rășinari. 3/31

Tel: 545485

08.10.1955

19.

BUGNAR IOAN

1300103120686

BUGNAR FLORICA

2340222120641

Lacu Roșu 4/11

Tel:411781

28.10.1955

20.

CĂTINAȘ ALEXANDRU

1311210120643

CĂTINAȘ MARIA

2381106120641

Col Borhanci 72 Tel: 0744701283

30.10.1955

21.

CÂMPEAN GAVRIL

1300310120648

CÂMPEAN VIORICA

2331015120701

Brigadierilor 12 A/l

Tel: 416472

27.09.1955

22.

CÂMPEAN EMIL

1350126120643

CÂMPEAN ELVIRA

2340928120651

Dunării 5

557.394

15.10.1955

23.

CĂPRAR IZIDOR 1270504120641

CĂPRAR MARIA

2360706120695

Horea 67-73/50

TeL. 533286

17.09.1955

24.

CHIRA ALEXANDRU

1310923120668

CHIRA MARIA

2350701120650

Pata Rât, 16

Tel:417226

30.08.1952

25.

CHIOREANU LUDOVIC

1290602120646

CHIOREANU LUCREHA

2351116120640

Padin 30/40

Tel: 575322

15.10.1955

26.

CHIRTEȘ IOAN

1290901120644

CHIRTEȘ RAFILA

2331118120658

Bethoven, 29

Tel: 543482 (1744573037)

04.08.1955

27.

CIUPEIU NICOLAE

1271106120643

CIUPEIU ANA

2330924120650

Oașului nr.329

Tel.455348

25.08.1955

28.

CLEICI EUGEN

1310121120647

CLEICI ROZALIA

2341013120683

Iugoslaviei 71/12

Tel. 0745359378

29.10.1955

29.

COSMA IOAN

1350803120666

COSMA ELEONORA

2380414120658

Magaziei 33

Tel. 536.705

03.071955

30.

COSTACUE TU DOR

1300305120654

COSTACHE AGNETA

2250924120650

Fîntînele bl.Lamă E/16

Tel. 588.467

26.11.1955

31.

COSTEA CORNEL

1281120120654

COSTEA MARIA

2320625120670

Fabricii 5/35

Tel. 445.972

19.11.1955

32.

COSTIUG GEORGE

1350110120641

COSTIUG ANA

2360913120681

I.L.Caragiale 2-4/20

Tel. 484.044

02.08.1955

33.

CRIȘAN IOSIF

1190820124041

CRIȘAN ANA

2260102124036

C.Brâncuși 153/159

555.754 int.4411-Socaciu Irina-fiica

20.02.1947

34.

CRIȘAN RUBIN

1291017120644

CRIȘAN VERONICA

2310515120657

Piersicului 43

Tel. 530.275

11.11.1955

35.

CRIȘAN VIOREL

1350817120646

CRIȘAN RODICA

2400328120643

Mehedinți 26-28/20

Tel. 480.608, fiu-0744.385.600

04.09.1955

36.

CSEH ERNEST

1321005120650

CSEH ANICA

2370212120657

Fabricii de Zahăr 79/12

Tel. 448.103

20.09.1955

37.

CUBIȚCHI ALEXANDRU

1291009120644

CUBIȚCHI SUSANA

2310719120655

Calea Dorobanților 105/57

Tel. 410.645

30.08.1955

38.

CZEGENI ANDREI

1350809120654

CZEGENI LUCREȚIE

2360321120647

Cîmpul Pâinii 41/1

Tel. 415.937

01.10.1955

39.

DAVID NICOLAE

1350830120664

DAVID MARIA

2340811120651

Vidraru 9-11/27

Tel. 560.000

30.08.1955

40.

DĂNILĂ TOADER

1280215120655

DĂNILĂ VIORICA

2350714120689

13 Septembrie 12/12

Tel. 430.662

05.07.1955

41.

DEAC LAURENȚIU

1241104120651

DEAC SILVIA

2360119120662

Banul Udrea 24

436.108

11.08.1955

42.

DEMIAN PETRU

1351016120645

DEMIAN MARIA

2341019120647

Haiducului 8/1

Tel. 434.643

28.05.1955

43.

DEESY ZOLTAN

1240211120651

DEESY ALICE-IRMA

2310315120651

C.Brâncuși(fosta Gheorgheni)38/1

Tel. 546.395

03.09.1955

44.

DOJA VASILE

1310519120648

DOJA MARIA

2390307120655

Pța. Abator bl.C/34

Tel. 487.006

29.10.1955

45.

DOZSA ALEXANDRU

1240127120641

DOZSA ROZALIA

2270817120656

Eroilor 19/6

Tel.597.365

08.01.1950

46.

DRĂGANIOAN

1290904120642

DRĂGAN SUSANA

2380516120657

Teleorman 65/33

Tel. 419.824

12.11.1955

47.

DUDUȚ IOAN

1310506120679

DUDUȚ CĂTĂLINĂ

2380604120668

Mărginașă 30

Tel. 590.711

01.10.1955

48.

DUMITRAN VIRGILIU

1280915120650

DUMITRAN CORNELIA-ANA

2351230120649

A.VIaicu 15/10

Tel. 446.041

18.08.1955

49.

DUMITRESCU NICUUXE

1321124120652

DUMITRESCU MARIA

2310305120654

Parâng 31/40

Tel. 569.419

08.10.1955

50.

FELECAN ALEXANDRU

1290924120651

FELECAN MARIA

2370919120643

Jiului 42

Tel. 449.137

120.8.1955

51.

FELECAN IOAN

1360605120654

FELECAN VERONICA

2331118120666

Oașului 155/5

Tel. 447.029

09.06.1955

52.

FELECAN ȘTEFAN

1290206120642

FELECAN ANA

2291112120654

Tășnad 18/64

Tel. 426.028, 0745.362.030 -fiu

06.10.1955

53.

FERENCZI IOAN

1320527120646

FERENCZI MARIA

2320130120658

Maramureșului 28

Tel. 536.762

22.11.1955

54.

FEȘNIC VASILE

1290401120654

FEȘNIC MARIA

2320121120743

Cojocnei 38

Tel. 0742.188.164 - Feșnic Vasile

Tel. 0722.300.871- Feșnic Silviu-fiu

13.10.1955

55.

FINTA IULIU

1260327120653

FINTA AURORA

2290701120710

E.Teodoroiu 3

Tel. 436.532

16.08.1955

56.

FODOR IOAN

1290131120641

FODOR ELISABETA

2320419120652

Odobești 7

Tel. 436.877, 445.348-fiica fam.Bota

28.10.1955

57.

FLOREA LIVIU

1271126120644

FLOREA LIVIA-MARTA-IUDITA

2330103120658

M.Viteazu 11/65

Tel. 534.524

05.03.1955

58.

FRIED IOSIF 1321117120663

FRIED MARIA

2231120120655

M.Viteazu 37/1

Tel. 532.672

08.09.1955

59.

GABOR NICOLAE

1341203120667

GABOR ANA

2370108120662

Calea Baciului 5

Tel. 454.132

25.08.1955

60.

GEBE ȘTEFAN

1261014120651

GEBE ELISABETA-MARGARETA

2240201120641

Donath bl.XIII/44

Tel.584.704

20.09.1955

61.

GEGESI TIBERIU-ANDREI

1180208120643

GEGESI IOHANA-MARIA

2330427120685

Republicii 61-63/16

Tel. 596.970

20.08.1955

62.

GHERMAN IOAN

1350816120686

GHERMAN MARIA

2400628120660

Oașului 293

Tel. 455.739

20.07.1955

63.

GHETI VALER

1301117120640

GHETI MARIA

2350131120655

B.Bela 5/37

Tel.584.388

20.08.1955

64.

GRIGORE GHEORGHE

1271110125174

GRIGORE NICULINA

2350108125171

N.Pascaly 11/43

Tel. 552.984

19.08.1955

65.

GUGIU EUGENIU

1251114120647

GUGIU VARVARA

2290304120642

N.Titulescu 36/40

Tel. 554.385, 580.364-fam.Panit

03.11.1955

66.

HANGANU NECULAI

1311026120664

HANGANU LILIANA

2310524120641

Donath 54/18

Tel. 0742.009.682, 580.917

17.09.1955

67.

HERDEA TRAIAN

1241130120665

HERDEA MARIA

2330406126211

Horea 77-79/5

Tel. 538.809

27.09.1955

68.

HINTOS IOAN

1311204120657

HINTOS MARGARETA

2300210120654

Alverna 69/25

Tel.544.468

12.11.1955

69.

HOGYE VASILE

1300819120659

HOGYE ILEANA

2310614120641

Petuniei Bl.7/23

Tel: 582487

09.08.1955

70.

HOPÂRTEAN AUREL

1310326120672

HOPÂRTEAN OCTAVIA

2350827120661

Fîntînele Bl. Lama E/59

Tel: 587055

03.09.1955

71.

HORVATH TIBERIU

1320709120672

HORVATH MARIA

2331206120677

Detunata, 13/38

Tel: 542195

01.11.1955

72.

HORVAT MARTIN

1311011120657

HORVAT EVA

2310702120650

Fîntînele Bl.Lama E/112

tel:581016 (580512-fiica)

13.09.1955

73.

IVANOV NICOLAE

1261002120667

IVANOV LUCREȚIA

2331006120653

Muscel 8/10

Tel: 441657

30.08.1955

74.

IANOSI LUDOVIC

1310908120644

IANOSI IDA

2340326120652

Călugăreni, 3

Tel:454894

03.09.1955

75.

JAKAB PAVEL

1300427120670

JAKAB ANA

2371127120645

MIrăslău, 2/80

Tel: 484884

16.08.1955

76.

JECAN IOAN

1330929120660

JECAN MARIA

2330224120671

Gh. Dima 16/14

Tel: 523628

12.09.1955

77.

JECAN VASILE

1260816120671

JECAN ANA

2280629120641

C. Brîncuși, 171/84

Tel: 543056

18.10.1955

78.

JUCAN ȘTEFAN

1290704120696

JUCAN OTILIA

2360622120659

Căp. Grigore Ignat, 13

Tel:416183

17.05.1955

79.

KALLO MARTIN

1290708120654

KALLO IULIANA

2360122120650

Colonia Breaza, 23

Tel: —

08.10.1955

80.

KOROSI GABOR

1301218120647

KOROSI SARA

2350203120682

St. Mora, 3/30

Tel: 581265

01.10.1955

81.

KOSZTANDI ȘTEFAN

1301112120655

KOSZTANDI ECATERINA

2311129120641

P-ța Mihai Viteazu Bl. E/14

Tel: 534250

11.08.1955

82.

KOVACS ALEXANDRU

1250719120641

KOVACS VALERIA

2301009120681

Putna, 4/27

Tel: 425669

04.10.1955

83.

KOVACS ANDREI

1300428120665

KOVACS MAGDALENA

2350304120654

P-ța Mihai Viteazu, 11/52

Tel: 530953

08.09.1955

84.

KOVACS ȘTEFAN

1310101120662

KOVACS ROSALIA

2330903120657

P-ța Mihai Viteazu Bl. A/70

Tel: 531922

18.10.1955

85.

UXCZI ȘTEFAN

1310120120660

LACZI ANA

2330928120661

Senină, 22 Tel: 435876

22.09.1955

86.

U\CZI-PAP LADISLAU

1300627120643

LACZI-PAP IULIANA

2330331120664

Bistriței, 18 Tel: 556170

24.11.1955

87.

LORAN LUDOVIC

1271125120668

LORAN IOLANDA

2310517120660

Traian, 77-79/11

Tel: 534882

25.08.1955

88.

LORINȚI IONEL

1301030120657

LORINȚ LUCIA

2301015120643

Mamaia, 6/2

Tel: 593367

31.07.1955

89.

LUPȘA SIMION

1290218120661

LUPȘA MARIA

2380901120660

Arinilor, 20/1

Tel: 424258 (524678)

17.09.1955

90.

MACAVEI AUREL

1280405120665

MACAVEI ROZALIA

2300726120654

Colonia Becaș, 7

Tel: 480013

15.10.1955

91.

MACEA VICTOR

1310523120671

MACEA MARIA

2320315120690

13 Septembrie 8/2 tel: 430767

15.10.1955

92.

MAJA IOAN

1321016120667

MAJA RAVECA

2350926120679

Aviator Dîrjan Traian, 12

Tel: 416103

29.10.1955

93.

MARINA IOAN

1300829126825

MARINA MARIA

2310702120722

Calea Florești, 81/7

Tel: 563233

06.08.1955

94.

MARTON MIHAI

1250918120654

MARTON SUSANA

2301114120660

Moților, 64/1 Tel: 598120

26.05.1955

95.

MATEȘ DUMITRU

1270919120653

MATEȘ EUFIMIA-MĂRIOARA

2360823120683

Borhanci, 27/18

Tel: 547013

25.08.1955

96.

MATYAS ADALBERT-VASILIU

1290930120656

MATYAS ANA

2330303120671

Tatra, 4

Tel: 521153

04.10.1955

97.

MIRON LIVIU

1370803120662

MIRON VICTORIA

2340507120651

Borhanci, 60/60

Tel: 0744814027

04.10.1955

98.

MOISII GHEORGHE-IULIAN

1210730120671

MOISII ARIANA-RADA-DOINA

2320126120659

E. Brote,6 Tel: 443086

01.10.1955

99.

MOLDOVAN ANTON-MIHAI

1301104120681

MOLDOVAN FLOARE

2280801120687

Muscel, 20/1

Tel: 441797

13.10.1955

100.

MOLDOVAN TRAIAN

1291105120655

MOLDOVAN SILVIA

2370125120673

Unirii, 7/2

Tel: 542963

27.08.1955

101.

MOLDOVAN VASILE

1310528120675

MOLDOVAN MARIA

2350829120681

Scorțarilor, 43

Tel: 454541

04.10.1955

102.

MORAR ILISIE

1310417120649

MORAR ANA

2360304120687

Al. Vlahuță Bl. Lamă F/35

Tel: 586470

06.10.1955

103.

MUREȘAN IOAN

1260722120654

MUREȘAN NASTASIA

2330129120663

Mestecenilor, 2/8

Tel: 524098

12.11.1955

104.

MURĂȘAN SIMION

1351002120649

MUREȘAN MARIA

2360930120668

C-tin Brîncuși, 162/66

Tel: 546432

08.10.1955

105.

NEAGU AUREL

1270326120691

NEAGU ELENA-DOINA

2330606120654

Arieșului 102/48

Tel: 547297

18.08.1955

106.

NEMEȘ MARTIN 1260618120643

NEMEȘ GIZELLA

2120810120641

Pata, 12

Tel: 11.10.1955

11.10.1955

107.

NEȘIU EMIL-AUREL 1310310120670

NEȘIU ANGELA

2280529120654

Hațeg, Bl. Lama G/108

Tel: 587530

01.12.1955

108.

NICA THEODOR

1320207151787

NICA ELISABETA

2320828151776

Ileana Cosînzeana, 8/19

Tel: 454176

24.10.1955

109.

NICOLESCU ION

1281206120688

NICOLESCU FLOARE

1350217120735

Donath, Bl. XV/28

Tel: 585721

01.09.1955

110.

1

NICULESCU CONSTANTIN

1250707120667

NICULESCU BLANCA

2291109120666

Borsec, 1/36

Tel: 542285

24.09.1955

111.

NISTOR SIMION

1301225120652

NISTOR VIORICA

2320824120720

Dragalina, 6

Tel. 593715

14.05.1955

112.

OLAH FRANCISC

1350704120657

OLAH ESTERA

2371223120656

Poet Gr. Alexandrescu, 7/39

Tel: 486185

06.08.1955

113.

OLTEAN TRAIAN

1301122120677

OLTEAN VERONICA

2351013120673

Unirii, 9/49 Tel: 547504

10.11.1955

114.

ONICIU ROMUL

1260928120641

ONICIU SABINA

2340108120684

F-cii de zahar, 15/3

Tel. 445128

17.09.1955

115.

ORBAN ALEXANDRU

1260703120656

ORBAN ELISABETA

2320127120678

Gruia, 58/9

Tel.539965

01.10.1955

116.

PĂCURAR LEONTIN

1310424120662

PĂCURAR MARIA

2340405120724

Artelor 41 Tel: 545093

02.08.1955

117.

PAL ARPAD

1290625120688

PAL SAROLTA

2330508120680

Rakoczi,72/5

Tel: 584983

13.08.1955

118.

PAL VICENȚIU

1320927120691

PAL IULIA

2330421120689

C.Brîncuși, 59

Tel: 440297

22.09.1955

119.

PALFI ȘTEFAN

1290404120660

PALFI EVA-MARIA

2370319120705

Al Vlahuță Lama F /16

Tel: 588405

06.10.1955

120.

PALFALVI ATTILA

1300422120669

PALFALVI PARASCHIVA

2340705120653

Splaiul Independenței Bl. 2/13

Tel. 587806

29.01.1955

121.

PALIESCU CARP

1301012120643

PALIESCU MARIA

2380616120685

Gr, Alexandrescu, 7/53

Tel: 567465

13.10.1955

122.

PAPP VASILE

1320820120672

PAPP EVA

2350627120662

Sibiului 4

Tel.436715

30.10.1955

123.

PERȘA IACOB

1310821120669

PERȘA SUSANA

2350105120641

Mănăștur, 85/35

Tel. 562935

08.10.1955

124.

PERȘA PAVEL

1280828120642

PERȘA IULIANA

2230123120708

Bucegi, 13/111

Tel. 570166

15.11.1955

125.

PETEAN SIMION

1290203120679

PETEAN DOMNICA

2331231120653

Calea Turzii, 203A

Tel: 449889

10.09.1955

126.

PETER FRANCISC

1291214120678

PETER ERZSEBET

2330628120650

Cal. Dorobanților 113/41

Tel: 447506

15.10.1955

127.

_

PINTEA TRAIAN

1300418120651

PINTEA MARIA

2330627120658

Cal. Dorobanților 97/44

Tel: 410745

09.08.1955

128.

PISCANU AUREL

1261006120668

PISCANU EUGENIA

2330124120661

21 Decembrie 75/12 tel: 430720

07.10.1955

129.

PLĂCINTAR IOAN

1311020120676

PLĂCINTAR MĂRIE

2381221120659

Bărc III 12 Tel: 417292

28.10.1955

130.

POCOL VALER

1301006120691

POCOL SABINA

232091512641

Snagov, 2/67

Tel. 547658

13.09.1955

131.

POHRIBNEAC IPOL1T

1300504120667

POHRIBNEAC GRAȚIANA-CORNELIA

2310627120651

N. Titulescu 11-15/30

Tel. 414309

27.08.1955

132.

POP IOAN

1300716120681

POP ANA

2360819120651

Donath, 17/43

Tel: 562052 (420395)

26.07.1955

133.

POP NICOLAE

1350322120674

POP MARIA

2370314120701

Albac 14/32

Tel.418414

04.10.1955

134.

POP SILVIU

1341225120663

POP MINERVA

2370218120688

Donath 60/17

Tel: 587493

31.07.1955

135.

POPVICI PAVEL

1200131120656

POPOVICI CORNELIA

2310128120701

Scorțarilor 12-24/5

Tel. 535356

11.10.1955

136.

POTOP ILIE

1310714120653

POTOP MAGDALENA

2260905120749

N.Titulescu , 14/19

Tel: 552150

16.08.1955

137.

POTRA IOAN

1331211120669

POTRA MARIA

2381207120670

Plopilor 4/16

Tel. 429007

28.09.1955

138.

PRODAN IACOB

1260808120688

PRODAN VIORICA

2360605120711

Vișinilor 9

Tel: 455448

30.10.1955

139.

PROTOPOPESCU TEODOR

1280927120651

PROTOPOPESCU EVA

2350813120671

C.I. Hossu 20 A/13

Tel. 592860

13.09.1955

140.

RAȚIU LORI AN

1291207120654

RAȚIU MARIA

2311007120676

Blajului 44 A

Tel.416313

09.10.1954

141.

RUNCAN ILIE

1290909120646

RUNCAN VALERIA

2361227120675

Scărișoara 8/47 Tel :550983 ( 435724)

20.09.1955

142.

RUSU ALEXANDRU-IOSIF

1350205120661

RUSU ILEANA

2340516120662

Peana 5/9

Tel.566916

28.07.1955

143.

RUSU DOMIȚIAN

1280521120677

RUSU JULIETA

2351008120655

Prof. Ciortea 3/20

Tel. 587214

26.08.1955

144.

' SALAMON EMIL

1310119120643

SALAMON VERONICA

2320803120671

Iasimiei 48

Tel: 436882

05.11.1955

145.

SALANȚA VASILE

1290623125219

SALANȚA EUGENIA

2361119120671

Crișului, 11-13

Tel. 0744393062 (0723082528)

31.01.1954

146.

SAROSI ADALBERT

1350428120658

SAROSI IRINA

2320406120675

Mănăștur 89/47

Tel. 426556

04.11.1955

147.

SĂLĂJAN FLOREA

1290402120681

SĂLĂJAN LUCREȚIA

2350213120733

I.Popescu Vitești, 2 Bl. F/16

Tel: 534782

20.10.1955

148.

SÂNĂ MIRON

1351018120704

SÎNĂ VIORICA

2360124120656

Agricultorilor 22/5

Tel: 572615

01.10.1955

149.

SEMENESCU PETRE

1270223120681

SEMENESCU VALENTINA

2331127120669

Republicii, 11 A

Tel. 590284

23.10.1954

150.

SILADI CORNEL

1321204120671

SILADI LUCREȚIA

2341130120663

Timișului, 53

Tel:417054

11.10.1955

151.

SILADI OCTAVIAN

1300321120662

SILADI ANA

2360206120670

Ian Huss, 1 Tel: 454597

02.08.1955

152.

SUCIU OVIDIU

1300331120684

SUCIU ELEONORA

2320828120668

Arieșului 64

Tel.545044

21.09.1955

153.

SUCIU VASILE

1350311120668

SUCIU MARIA

2330112120645

Al. Borsec, 3/2

Tel: 546956 (443554)

14.10.1955

154.

SUHAJDA GEZA-GHEORGHE

1290421120681

SUHAJDA ANA

2300601120664

Ploiești, 17-19

Tel. 536240

20.09.1955

155.

SZABO ALEXANDRU

1311001120686

SZABO ECATERINA

2361206120681

I.L. Caragiale6-8/54

Tel.434314

29.10.1955

156.

SZAKACS ȘTEFAN

1301019120685

SZAKACS GABRIELA

2320520120665

Slănic 9/8 Tel. 541733

03.09.1955

157.

SZASZ LAURENȚIU

1290428120670

SZASZ CLARA

2281017120664

Ierbii 1

Tel: 483844

08.10.1951

158.

TIMBUȘ TEODOR

1320227120661

TIMBUȘ ANASTASIA

2370201120798

Horea 18-20/22

Tel. 532546

02.08.1955

159.

TRIPON ILIE

1290313120651

TRIPON IRINA

2340110120671

Sitarilor 52/1

Tel. 455180

18.10.1955

160.

TOROCZKAI ȘTEFAN

1320324120691

TOROCZKAI MARGARETA-ECATERINA

2320520120673

Moților 125/1

Tel. 449883

25.08.1955

161.

l~TOTH FRANCISC

1270406120661

TOTH PIROSCA-LIDIA

2340817120658

Unirii 15/5

Tel. 545152

20.08.1955

162.

TUDORA VASILE

1290203120695

TUDORA AURELIA

2300320120661

Ilie Măcelaru 26

Tel. 599247

05.08.1955

163.

UDREA NICOLAE

1280727120718

UDREA ANA

2320217126204

P-ța Mihai Viteazu 34-35/25

Tel. 432963 (432973)

08.08.1955

164.

UNGUR TEODOR

1290125120700

UNGUR ILEANA

2341202120666

N. Titzlescu 32/23 Tel . 554544

15.10.1955

165.

URSU SIMION

1310711120694

URSU ALEXANDRINA

2370827120682

Bă ița 8/48

Tel 552470

06.10.1955

166.

UȚU IOAN

1290516013917

UȚU VIORICA

2291005013913

Dorobanților 93/30

Tel 411249

05.08.1955

167.

VAMOȘ IOAN

1231201120675

VAMOȘ ECATERINA

2301113120684

Horea 108/22

Tel. 484082

28.05.1955

168.

VARGA FRANCISC

1311130120691

VARGA ELISABETA

2370805120686

Poienaru Pterache 8

Tel: 435398

15.10.1955

169.

VEJA VASILE

1290309120687

VEJA MARIA

2400813120689

Mehedinți 70-72/13

Tel. 569504

30.10.1955

170.

VERES IOSIF

1280324120678

VERES VERONICA

2300224120669

Mamaia 6/10

Tel: 593375

08.09.1955

171.

VESCAN VASILE

1220930120675

VESCAN IOLANCA

2310812120668

Bizușa 8/126

Tel. 541921

17.11.1953

172.

VIGH FRANCISC

1301005120662

VIGH ANA

2341025120705

Garoafei 12

Tel. 486100

01.12.1955

173.

VINCZE IOSIF

1261205120654

VINCZE EVA

2351225120663

București, 57-63/16

Tel. 533732

25.08.1955

174.

ZAHARESCU PETRE

1291014120689

ZAHARESCU MARIA

2340606120695

Horea 5/19 Tel. 433215

27.09.1955

175.

ZAPOROJAN AURELIU

1280803120656

ZAPOROJAN EUGENIEA

2281006120690

Băița 6/21

Tel: 542314

05.10.1955

176.

ZUBAC VLADIMIR

1230716120671

ZUBAC EUGENIA 2340626120671

Petuniei Bl. 3/6

Tel. 420689

17.09.1955

i


TR/i'iM 2 ex.


^SECRETAR,

ircea Jorj
ȘEF SERVICIU, Traian Ri


'REFERE,..,

Maria Mnntniu

/ |\ma