Hotărârea nr. 818/2005

Hotărârea 818/2005 - Vânzarea unor spatii cu altă destinatie în baza Legii nr. 550/2002.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind vanzarea unor spatii cu alta destinație in baza Legii nr.550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința ordinara, Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea proceselor verbale ale Comisiei constituita in baza Legii nr.550/2002 si a Hotărârii nr.858/2004 privind vanzarea spatiilor cu alta destinație - proiect din inițiativa Comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002;

Analizând Referatul Comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestări servicii, constituita in baza Legii nr.550/2002 cu privire la negocierea vanzarii unor spatii cu alta destinație pentru care exista sentințe definitive si irevocabile care stabilesc prețul minim de negociere precum si pentru alte spatii care indeplinesc condițiile de vanzare prevăzute de Legea nr.550/2002;

In urma dezbaterilor care au avut loc si reținând avizul comisiei de specialitate; Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 si 46 din Legea nr.215 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba vanzarea prin negociere directa a următoarelor spatii:

  • 1 . S.C. VIAL IMPORT EXPORT S.R.L. .prețul conform raportului de evaluare este 361.000.000 ROL (36.100 RON), prețul final de vanzare este 365.000.000 ROL (36.5000 RON) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr.15, suprafața utila 29,26 mp. suprafața desfasurata 36,83 mp.,cota indiviza teren 25,67 mp.Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 2 . S.C. TRANSFABE IMPEX S.R.L. ,prețul conform sentinței este 588.000.000 ROL (58.500 RON ), prețul final de vanzare este 1.655.000.000 ROL (165.500 RON) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr.3, suprafața utila 26,04 mp. suprafața desfasurata 44,26 mp.,cota indiviza teren 16 mp.Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 3 . S.C. JUNE & IMPEX S.R.L. ,prețul conform sentinței este 506.000.000

ROL (50.600RON), prețul final de vanzare este 2.070.000.000 ROL (207.000 RON) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr.4, suprafața utila 31,29 mp. suprafața dcsfasurata 40.97 mp..cota indiviza teren 42,40 mp.Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 4 . S.C. ALTRIX SERVICE S.R.L. .prețul conform raportului de evaluare este de 1.486.200.000 ROL (146.800 RON), prețul final de vanzare este 159.000.000 ROL (159.000 RON) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr.89, suprafața utila 43,52 mp. suprafața desfasurata 61,77 mp.,cota indiviza teren 47 mp. si 55 mp. curte indivizine Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 5 . S.C. IDEAL ESTET S.R.L. ,prețul conform sentinței este de 1.050.000.000 ROL (105.000 RON), prețul final de vanzare este 1.800.000.000 ROL (180.000 RON) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr.4-6, suprafața utila 62,65 mp. suprafața desfasurata 69,68 mp.,cota indiviza teren 69,68 Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 6 . COLTOR AUREL ,prețul conform raportului de evaluare este de 500.000.000 ROL (50.000 RON), prețul final de vanzare este 550.000.000 ROL (55.000 RON) la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr.3, suprafața utila 18,40 mp. suprafața desfasurata 23,92 mp.,cota indiviza teren 10,00 Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

ART.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚA, Jr. Ovidiu Laurcim Turdeanu ' /


Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Mircea Jorj

Nr. 818 din 13 decembrie 2005 (Hotararca a fost adoptata cu 25 voturi)