Hotărârea nr. 781/2005

Hotărârea 781/2005 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii 350 2001 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76660 43 1.11.2005 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350'2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul'

Potrivit dispozit unilor art. 38 al.2 lit.” " și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTAR Â ȘT E :

Art. 1. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism :

  • I. 59001/5862 6.10.05- TOROK JUDITH - Extindere si mansardare construcție de locuințe colective

str. Al. Sahia nr. 20

  • 2. 67496 '5866 6.10.05.- KATONA ȘTEFAN - Amenajare parter construcție si schimbare destinație

str. T. Mihaly nr. 43

  • 3. 50510 5884 '20.10.05-TAMAS IOAN si asociații -Construire balcoane închise

str. M. Piuariu nr.6

  • 4. 65007/5885/20.10.05- ROMTELECOM SA - Extindere instalare cablu telefonie

Cartier Mănăștur

  • 5. 69005 5886 6.10.05 - SC FO COMUNICAȚII - Instalare cablu fibră optică

  • 6. 65009/5887/20.10.05- ROMTELECOM SA - Amplasare dulapuri stradale

Cartier Mărăști

  • 7. 65004 5888 20.10.05-ROMTELECOM SA - Amplasare dulapuri stradale

periferia municipiului

  • 8.     /5894 20.10.05- SC NAPOLACT SA - Amenajare birouri si corp construcție existent

Calea Baciului nr. 1-3

  • 9. 69057/5895 20.10.05- MAIER - MAXIM IOAN - Deschidere acces direct

str. Teleorman nr. 13

10 .69335/5896/20.10.05- MATES MARIUS - Deschidere acces direct

str. Plopilor nr. 67/1

  • II. 72260/5897/20.10.05- RATUC - Amplasare stâlpișori metalici

str. A. Vlaicu f.n.