Hotărârea nr. 780/2005

Hotărârea 780/2005 - Aprobarea P.U.D. Construire bloc locuinte D+P+4E+M, reabilitare si mansardare cămin de nefamilisti P+4E+M, str. H. Barbusse nr. 3-5;


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire bloc locuințe D+P+4E+M, reabilitare și mansardare cămin de nefamiliști P+4E+M strada H. Barbusse nr. 3-5

Consiliu! local a! municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D Construire bloc locuințe D+P+4E+M, reabilitare și mansardare cămin de nefamiliști P+4E+M pe strada H. Barbusse nr. 3-5, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 74407 din 01.11.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu - Construire bloc locuințe D+P+4E+M, reabilitare și mansardare cămin de nefamiliști P+4E+M pe strada H. Barbusse nr. 3-5, beneficiar; S.C. FARMEC S.A.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 64775/5851 din 06.10.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - Construire bloc locuințe D+P+4E+M, reabilitare și mansardare cămin de nefamiliști P+4E+M pe strada II. Barbusse nr. 3-5, beneficiar; S.C. Farmec S.A. prin care se reglementează amplasarea construcției retrasă la 5,0 m. față de strada General Bem, 6,0 m. de la căminul existent ce se mansardează și reabilitează și 4,25 de la limita vestică de proprietate. Parcarea se face în incinta mică de pe latura nord-vest și în zona intrării în incinta fabricii. Regimul de înălțime este D+P+4E+M, POT=46,9,% și CUT= 2,8 ADC. Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 64775/5851 din 06.10.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor urbanism.

Nr. 780 din 8 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)