Hotărârea nr. 762/2005

Hotărârea 762/2005 - Prelungirea contractului de asociere nr. 136/2000 pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 13.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LI I CU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr. 136/02.08.2000, pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 13.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 136/02.08.2000, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 13, detinut de SC FRIZERIA 3+3 SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor . Ilorea Florea, Florin Stamatian, Mircea Petric, Ștefan Dimitriu, Palfi Carol,

Analizând referatul nr. 1933 din 01.11.2005, al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 136/02.08.2000, detinut de SC FRIZERIA 3+3 SRL, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 13, în suprafață de 40,00 mp.;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “x” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE.

ART 1 - Se aproba prelungirea contractului de asociere nr. 136/03.08.2000, detinut de SC FRIZERIA 3+3 SRL, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 13, în suprafață de 40,00 mp., cu o cota de asociere de 1000RON lei/luna indexabila cu rata inflației, avand destinația de frizerie si depozit.

ART.2 - Termenul asocierii este până la vanzarea spațiului in baza Legii nr. 550/2002, dar nu mai mult de 2 ani cu incepere de la 26.07.2005 pana la 26.07.2007. Contractul inceteaza de drept la data vanzarii spațiului in baza Legii nr 550/2002.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economica.


Nr. 762 din 8 noiembrie 2005 (I lotararea a fost adoptata

cu 25 voturi)