Hotărârea nr. 638/2005

Hotărârea 638/2005 - Suportarea din bugetul local si trecerea pe cheltuieli a sultei de 9890 euro, în baza sentintei civile nr. 13708/2004 a Judetăctoriei Cluj-Napoca si a deciziei civile nr. 316/A/2005 a Tribunalului Cluj.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind suportarea din bugetul local și trecerea pe cheltuieli a sultei de 9890 Euro, in baza sentinței civile nr. 13708/2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca

si a deciziei civile nr. 316/A/2005 a Tribunalului Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul local și trecerea pe cheltuieli a sulteide 9890 euro sau echivalentul in lei la data plătii, in baza sentinței civile nr. 13708/2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca si a deciziei civile nr. 316/A/ 2005 a tribunalului Cluj - proiect din inițiațiva primarului;

Analizând referatul nr. 46534 / 16.08.2005 cu privire la plata sultei de 9890 Euro sau echivalentul in lei la data plătii, in favoarea d-nei Incze Luiza, domiciliata in Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuta, bl. Lama A, ap. 13, in baza sentinței civile nr. 13708/2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca si a deciziei civile nr. 316/ A / 2005 a Tribunalului Cluj, cu privire la sistarea indiviziunii asupra imobilului situate in Cluj-Napoca, str. Moților nr. 108;

Reținând prevederile art. 143 din Decretul Lege nr. 115/1938, ale art. 728Cod civil si ale art. 371 Cod de procedura civila;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.d și 46 din Legea nr.215 / 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

AirO - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli si plata către d-na Incze Luiza, domiciliata in Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuta, bl. Lama A, ap. 13, a sultei de 9890 Euro sau echivalentul in lei la data plătii,in baza sentinței civile nr. 13708/2004 a Judecătoriei Cluj-Napoca si a deciziei civile nr. 316/ A / 2005 a Tribunalului Cluj,

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează] Direcția Economică.                                                   /T /

PREȘEDINȚEJ^SBD

’ - Ă . Contrasemnează: /

Nr 638 din 30 august 2005                     \ Secretarul municipiului,

( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi) - UR. Mircea Jorj \______