Hotărârea nr. 543/2005

Hotărârea 543/2005 - Alocarea sumei de 1.500 lei de la bugetul local pe anul 2005 Federatiei Române de Judo pentru deplasarea sportivelor nominalizate de la echipa de judo, senioare a Clubului CSM, Componente a Lotului Olimpic, la Campionatele Balcanice din Istambul, Turcia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1.500 lei (15.000.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005 Federației Române de Judo pentru deplasarea sportivelor nominalizate de la echipa de judo senioare a Clubului CSM, componente a Lotului Olimpic, la Campionatele Balcanice din Istanbul, Turcia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.500 lei (15.000.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005 Federației Române de Judo pentru deplasarea sportivelor nominalizate de la echipa de judo senioare a Clubului CSM, componente a Lotului Olimpic, la Campionatele Balcanice din Istanbul, Turcia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 48021 din 06.07.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei del.500 lei (15.000.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005 Federației Române de Judo pentru deplasarea sportivelor nominalizate de la echipa de judo senioare a Clubului CSM, componente a Lotului Olimpic, la Campionatele Balcanice din Istanbul, Turcia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 1.500 lei (15.000.000 lei) de la bugetul local pe anul 2005 Federației Române de Judo pentru deplasarea sportivelor nominalizate de la echipa de judo senioare a Clubului CSM, componente a Lotului Olimpic, la Campionatele Balcanice din Istanbul, Turcia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Nr. 543 din 19 iulie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Preș               ntă,

Av.               rșe


starul municipiului, Jr. Mircea Jorj