Hotărârea nr. 528/2005

Hotărârea 528/2005 - Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitatia publică deschisă privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare: activitatea de măturat si spălatul căilor publice si activitatea de curătare si transportul zăpezii de pe căile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de înght.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitația publica deschisa privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare: activitatea de măturat și spălatul căilor publice si activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărîre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitația publica deschisa privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare: activitatea de măturat și spălatul căilor publice si activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț - proiect din inițiativa primarului;

Văzând Referatul nr. 49466/443/12.07.2005 al Direcției Tehnice privind necesitatea constituirii comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitația publica deschisa privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare,

Potrivit prevederilor art. 68 lit “b” si art. 71 alin.l din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, precum si art. 17 din Hotărârea nr. 346/18 martie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitația publica deschisa privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare:

  • - activitatea de măturat și spălatul căilor publice

  • - activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în următoarea componență:

Președinte: Sorin Apostu - Director Direcția Tehnica Membri: Adrian Popa - viceprimar

Janos Boros - viceprimar Gheorghe Vuscan- consilier local Eugen Pop- consilier local Petru Iacob Pântea -consilier local Nicoleta Postolache - consilier local Irsay Miklos - consilier local Radu Tudor Pușcaș -consilier local Ioan Bogdan - insp. spec. Direcția Economica Minodora Fritea - Director Direcția Control Lavinia Pop- consilier juridic Reprezentant Agenția Regionala de Protecția Mediului Reprezentant Direcția Generala a Finanțelor Publice si Controlul Financiar de Stat

Ioana Coroian - jurist Direcția Tehnica

Art. 2. Se mandateaza Primarul municipiului Cluj-Napoca sa desemneze prin Dispoziție Comisia de soluționare a contestațiilor.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează comisia.

Nr. 528 din 19 iulie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)