Hotărârea nr. 494/2005

Hotărârea 494/2005 - Aprobarea hotărârii de adjudecare nr. 35997/17.05.2005 a comisiei de licitatie pentru obiectivul „Executarea lucrărilor de reabilitare a 288 de străzi în municipiul Cluj-Napoca, conform HCL nr. 482/2003, modificată de Hotărârea nr. 5/2004” si a contractului de executie lucrări nr. 48965/11.07.2005.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea hotărârii de adjudecare nr. 35997/17.05.2005 a comisiei de licitație pentru obiectivul “Executarea lucrărilor de reabilitare a 288 de străzi în municipiul Cluj-Napoca, conform HCL nr. 482/2003, modificată de Hotărârea nr 5/2004” și a contractului de execuție lucrări nr. 48965/11.07.2005

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea hotărârii de adjudecare nr. 35997/17.05.2005 a comisiei de licitație pentru obiectivul “Executarea lucrărilor de reabilitare a 288 de străzi în municipiul Cluj-Napoca, conform HCL nr. 482/2003, modificată de Hotărârea nr 5/2004” și a contractului de execuție lucrări nr. 48965/11.07.2005

- proiect din inițiativa primarului:

Analizând referatul nr.49601/441 din 12.07.2005 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea hotărârii de adjudecare nr. 35997/17.05.2005 a comisiei de licitație pentru obiectivul “Executarea lucrărilor de reabilitare a 288 de străzi în municipiul Cluj-Napoca, conform Hotărârii nr. 482/2003, modificată de Hotărârea nr 5/2004” și a contractului de execuție lucrări nr. 48965/11.07.2005

Având în vedere adresa nr. 49392/22/12.07.2005 a Ministerului Finanțelor Publice și în urma reanalizării modului de organizare a licitației pentru obiectivul “ Executarea lucrărilor de reabilitare a 288 de străzi în municipiul Cluj-Napoca”

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 68 al. 1 lit. q și art. 71 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se menține hotărârea de adjudecare nr. 35997/17.05.2005 a comisiei de licitație pentru obiectivul “Executarea lucrărilor de reabilitare a 288 de străzi în municipiul Cluj-Napoca, conform Hotărârii nr. 482/2003, modificată de Hotărârea nr 5/2004”, fiind declarată câștigătoare oferta firmei J.V. Garboli Conicos S.p.A.- Tirena Scavi S.p.A, cu prețul de 240.391.212,6 lei RON.

Art. 2 - Se aprobă contractul de execuție lucrări nr. 48965/11.07.2005 încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și J.V. Garboli Conicos S.p.A - Tirena Scavi S.p.A

Art. 3 - Se aprobă începerea lucrărilor în data de 21 iulie 2005.

Art. 4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


PREȘEDINTE D Av. Alin Păunei

i


Nr. 494 din 19 iulie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)