Hotărârea nr. 482/2005

Hotărârea 482/2005 - Implementarea unui program pilot având la bază formarea Politiei Primăriei municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind implementarea unui program pilot având la bază formarea Poliției Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind implementarea unui program pilot având la bază formarea Poliției Primăriei municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Văzând Adresa nr.686203/23.06.2005 a Ministerului Administrației și Internelor, Inspectoratul de Poliție al jud. Cluj, Poliția municipiului Cluj-Napoca înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca la nr.45172/2/23.06.2005;

Analizând Referatul nr. 892/23.06.2005 al Biroului Resurse umane;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „e” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l începând cu data de 01.07.2005 se aprobă aplicarea Programului pilot având la bază formarea Poliției Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Art.2 Domeniile de activitate în care se va acționa sunt stabilite astfel:

  • -  circulația rutieră;

  • -  comerț stradal și piețe;

  • -  disciplina în construcții.

Art.3 Structura organizatorică a Poliției Primăriei se stabilește ca direcție în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca iar personalul care își va desfășura activitatea în cadrul Direcției Poliției Primăriei provine de la:

  • a) gardienii publici detașați de la Corpul Gardienilor Publici cu care instituția are contract de prestări servicii:

  • b) salariații Direcției Control;

  • c) 7 polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca detașați la Poliția Primăriei care vor lucra în echipă cu polițiștii Primăriei;

  • d) 3 ofițeri de la Poliția municipiului Cluj-Napoca detașați la Poliția Primăriei care vor preda teme de inițiere a polițiștilor Primăriei.

Art.4 Pe durata implementării programului pilot drepturile salariale cuvenite personalului care își va desfășura activitatea în cadrul Poliției Primăriei (pe durata îndeplinirii programului pilot) vor fi stabilite și plătite din aceleași surse și de către aceiași angajatori care le-au achitat până la 30.06.2005.

Art.5 Responsabilii pentru derularea programului pilot având la bază formarea Poliției Primăriei municipiului Cluj-Napoca se desemnează domnii:

  • -  Adrian Popa - viceprimar al municipiului Cluj-Napoca,

  • -  Marcel Bonțidean - comisar poliție - șeful Poliției municipiului Cluj-Napoca,

în perioada de implementare a proiectului, personalul care intră în componența Poliției Primăriei are drept atribuții principale aplicarea legislației contravenționale la nivelul municipiului Cluj-Napoca (constatarea și sancționarea contravenției în domeniul urbanism, mediu și activitate comercială și în domeniul parcărilor și utilizării zonelor verzi) precum și urmărirea punerii în aplicare a hotărârii Consiliului local și a Dispozițiilor Primarului municipiului Cluj-Napoca.

Art.6 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se însărcinează: viceprimarul municipiului Cluj-Napoca - dl. Adrian Popa, Direcția control, Biroul Resurse umane și șeful poliției municipiului Cluj-Napoca - comisar de poliție Marcel Bonțidean.


Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Nr. 482 din 28 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)