Hotărârea nr. 397/2005

Hotărârea 397/2005 - Propunerea de alocare a sumei de 200.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociatiei Folclorice Avram Iancu din Cluj-Napoca pentru organizarea Festivalului International de Folclor Păunul de Aur pentru copii si Serbările Latinitătii pentru adulti si tineret, editia a XIII-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind propunerea de alocare a sumei de 200.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Folclorice Avram Iancu din Cluj-Napoca pentru organizarea Festivalului Internațional de Folclor Păunul de Aur pentru copii și Serbările Latinității pentru adulți și tineret, ediția a XlII-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Folclorice Avram Iancu din Cluj-Napoca pentru organizarea Festivalului Internațional de Folclor Păunul de Aur pentru copii și Serbările Latinității pentru adulți și tineret, ediția a XlII-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului^

Analizând Referatul nr. 37814 din 25.05.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 200.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Folclorice Avram Iancu din Cluj-Napoca pentru organizarea Festivalului Internațional de Folclor Păunul de Aur pentru copii și Serbările Latinității pentru adulți și tineret, ediția a XlII-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 200.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Folclorice Avram Iancu din Cluj-Napoca pentru organizarea Festivalului Internațional de Folclor Păunul de Aur pentru copii și Serbările Latinității pentru adulți și tineret, ediția a XlII-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr. Laszlo Attila

Nr. 397 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \ Jr. Mircca Jorj