Hotărârea nr. 324/2005

Hotărârea 324/2005 - Alocarea sumei de 166.900.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociatiei Pro Democratia pentru constituirea comitetelor consultative cetătenesti în municipiul Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 166.900.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Pro Democrația pentru constituirea comitetelor consultative cetățenești în municipiul Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 166.900.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Pro Democrația pentru constituirea comitetelor consultative cetățenești în municipiul Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca- proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 33579 din 09.05.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 166.900.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Pro Democrația pentru constituirea comitetelor consultative cetățenești în municipiul Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 166.900.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Pro Democrația pentru constituirea comitetelor consultative cetățenești în municipiul Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr. Laszlo Attila


Contrasemnează:


S’feretarul municipiului, ir. Mircea Jori

4  ^7?

Nr. 324 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)