Hotărârea nr. 3/2005

Hotărârea 3/2005 - Încetarea mandatului de consilier a d-lui. Mate Andras Levente si validatea mandatului consilierului supleant Fekete Emoke, din partea UDMR.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier al d-lui Mate Andras Levente și validarea mandatului consilierului supleant Fekete Emoke, din partea U.D.M.R..

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al d-lui Mate Andras Levente și validarea mandatului consilierului supleant Fekete Emoke, din partea U.D.M.R. - proiect din inițiativa primarului;

Văzând rezultatul alegerilor generale din noiembrie 2004;

Reținând adresa nr. 402/23 decembrie 2004, înregistrată la Registratura generală a Primăriei municipiului Cluj-Napoca sub nr. 84690 în data de 23 decembrie 2004, prin care Uniunea Democrată a Maghiarilor din România - Organizația Cluj ne comunică următorul consilier supleant de pe lista U.D.M.R. de la alegerile locale din 6 iunie 2004, în persoana d-nei Fekete Emoke;

Luând în considerare și adresa nr. 84647/3 din 23 decembrie 2004, prin care d-1 Mate Andras Levente optează pentru calitatea de deputat și renunță la toate funcțiile de mebru în comisiile Consiliului local;

Potrivit dispozițiunilor art. 60 al 1 lit. a, 34 al. 1 și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 încetează mandatul de consilier local al domnului Mate Andras Levente, din partea U.D.M.R.

Art. 2 Se validează mandatul consilierului supleant Fekete Emoke, din partea U.D.M.R.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează secretarul municipiului Cluj-Napoca


Nr. 3 din 10 ianuarie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Contrasemnează: Secretarul municipiului,

Sr. Mireea