Hotărârea nr. 298/2005

Hotărârea 298/2005 - Vânzarea unor spatii cu altă destinatie în baza Legii nr. 550/2002.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

Privind vanzarea unor spatii cu alta destinație in baza Legii nr.550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotararc privind aprobarea proceselor verbale ale Comisiei constituita in baza Legii nr.550/2002 si a Hotărârii nr.858/2004 privind vanzarea spatiilor cu alta destinație -proiect din inițiativa primarului si a consilierilor Alin Tise, Ștefan Dimitriu si Palfi Carol;

Analizând referatul Comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestări servicii, constituita in baza Legii nr.550/2002 cu privire la negocierea vanzarii unor spatii cu alta destinație pentru care exista sentințe definitive si irevocabile care stabilesc prețul minim de negociere precum si pentru alte spatii care indcplincsc condițiile de vanzare prevăzute de Legea nr.550/2002;

In urma dezbaterilor care au avut loc si reținând avizul Comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 si 46 din Legea nr.215 privind administrația publica locala.

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba vanzarea următoarelor spatii:

1 . NAPOCA COOPERATIVA DE CREDIT .reprezentata prin Curta Eva si Bungardean Eugen , prețul conform raportului de evaluare este 7.011.800.000 lei, prețul final de vanzare este 8.200.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani..Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 13, suprafața utila 439,44, suprafața desfasurata 576,92 mp.,cota indiviza teren 274 mp.Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

2. S.C. STAR CIF S.R.L. reprezentat prin Felecan Livia , prețul conform sentinței 2.383.500.000 lei, prețul final de vanzare este 2.950.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca P-ta M. Viteazul nr.31, suprafața utila 88,52 mp., suprafața desfasurata 106,22 mp. cota indiviza teren 52 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

3.S.C. JEUNESSE SALON DE COSMETICA S.R.L. , prețul conform raportului de evaluare este 1.983.000.000 lei, prețul final de vanzare este 2.000.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj-

Napoca b-dul Eroilor nr.3 , suprafața utila 32,93 mp., suprafața desfasurata 44,85 mp. cota indiviza teren 18 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 4.5. C. MEDIMPEX SERV S.R.L reprezentata prin Popa Sever , prețul confonm raportului de evaluare 893.100.000 lei, prețul final de vanzare este 950.000.000 lei la care se adauga TVA, cu plata integrala la semnarea contractului . Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca b-dul 21 Decembrie 1989 nr.46, suprafața utila 28,78 mp., suprafața desfasurata 33,40 mp. teren in cota indiviza 25,63 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

    • 5.5. C. OPTIDENT S.R.L., reprezentata prin Tuduc Calin loan prețul conform sentinței este 655.700.000 lei, prețul final de vanzare este 1.010.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. I.M. Klein nr.21 , suprafața utila 53,22 mp.,suprafața desfasurata 71,56 mp. teren in cota indiviza 40 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

  • 6.5. C. ELVIRA MAGAZIN ALIMENTAR S.R.L., reprezentat prin Mutu Elvira Rodica, prețul conform sentinței este 7.800.000.000 lei, prețul final de vanzare este 10.850.000.000 lei la care se adauga TVA modalitatea de plata: avns 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str.Universității nr.1 , suprafața utila 200,27 mp.,suprafața desfasurata 246,96 mp., teren in cota indiviza 57,00 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

7.S C. METALO CHIMICE S.A. reprezentat prin Bobis Dan Emilian , prețul conform raportului de evaluare este 8.750.000.000 lei, prețul final de vanzare este 9.800.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca b-dul Eroilor nr.21-23, suprafața utila 317,16 mp.,suprafața desfasurata 398,45 mp. teren in indiviziune 434 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

  • 8.5. C. ANA COSMETICA MANICHIURA PEDICHIURA , prețul conform raportului de evaluare este 1.186.600.000 lei, prețul final de vanzare este 1.200.000.000 lei la care se adauga TVA, cu plata integrala la semnarea contractului. Spațiul este situat in Cluj- Napoca b-dul Eroilor nr.33, suprafața utila 38,13 mp. mp..suprafața desfasurata 56,02 mp. teren in cota indiviza 53 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

9. S.C. JOLLYCONTOR IMPEX S.R.L. , prețul conform raportului de evaluare este 3.611.500.000 lei, prețul final de vanzare este 4.000.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca str. Parcul Feroviarilor nr. 16-17 , suprafața utila 113,52 mp. mp.,suprafața desfasurata 129,52 mp. , teren 1408 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

10.S.C. CARTEKNOPLUS S.R.L. reprezentat prin Albisoru Rodica, prețul conform sentinței este 1.206.800.000 lei, prețul final de vanzare este 1.500.000.OOOlei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: : avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca, str. G. Baritiu suprafața utila 37,02 mp. mp.,suprafața desfasurata 46,15 mp. teren in cota indiviza 20,24 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

11.S.C.SUPER MAESTRO FAST FOOD S.R.L. reprezentat prin Lazar Viorica, prețul conform raportului de evaluare este 7.433.200.000 lei, prețul final de vanzare este 8.900.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la data semnării contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj- Napoca b-dul Eroilor nr.33 , suprafața utila 153,02 mp.suprafata desfasurata 246,09 mp. ,si teren in cota indiviza 205 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

12. S.C. FRIZERIA SORA S.R.L. reprezentat prin Lutas Lidia, prețul conform raportului de evalare este 7.234.600.000 lei, prețul final de vanzare este 7.235.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la semnarea contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr.4-6, suprafața utila 100,66 mp..suprafața desfasurata 125,27 mp. si teren in cota indiviza de 59 mp.Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

13. S.C. COSMETICA SORA S.R.L. reprezentat prin Sempetri Tamara lulia, prețul conform raportului de evalare este 5.590.300.000 lei, prețul final de vanzare este 5.600.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la semnarea contractului, iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr.4-6, suprafața utila 76,51 mp..suprafața desfasurata 105,58 mp. si teren in cota indiviza de 44 mp.Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

ART.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.
Nr.298 din 10 mai 2005

( Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi)