Hotărârea nr. 275/2005

Hotărârea 275/2005 - Acordarea premiilor si a diplomelor de fidelitate cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 106/2005.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea premiilor și a diplomelor de fidelitate cuplurilor clujene care au împlinit

50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 106/2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de fidelitate și a unui premiu în sumă netă de 5 milioane lei de la bugetul local pe anul 2005, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, întocmit în baza Hotărârii nr. 106/22.02.2005, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 114.861 din 07.04.2005 al Serviciului stare civilă, prin care se propune aprobarea tabelului cuprinzând 113 cupluri clujene care au depus cerere pentru acordarea premiului în valoare netă de 5.000.000 lei și a unei diplome de fidelitate, la împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 38 al. 2 lit. "d" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea a câte 5.000.000 lei net, de la bugetul local pe anul 2005, ca premiu de fidelitate, conform Hotărârii Coniliului Local nr. 106/2005, fiecărui cuplu din cele 113, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și au depus cerere în perioada 03.61.-07.04.2005.

Art. 2. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția învățământ, cultură și Serviciul Stare civilă .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Dr. Laszlo Attila


CONTRASEMNEAZĂ : Secretarul municipiului \ Jr. Mircea Jota

Nr. 275 din 19.04. 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa la Hotărârea nr. 275/2005

TABEL NOMINAL

privind cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și care au depus cereri

în perioada 03.01.2005 - 07.04.2005 pentru a fi premiate conform Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2005

NR.

CRT

Numele și prenumele soțului/CNP

Numele și prenumele soției/CNP

Domiciliul/telefon

Data căsătoriei

1.

ACHIM IULIAN

1311202120643

ACHIM RAFILA

2360122120642

Ghe. Dima 28/33 Tel. 430375, 521038

1955.01.13

2.

AILIOAIE VASILE

1241018073520

AILIOAIE MARIA

2260816073521

Nicolae Cristea 8/3

Tel 590698

1950.06.15

3.

ALUAȘIOAN

1350604130661

ALUAȘ ANICA

2350206120664

Sibiului 271

Tel. 434264

1955.02.12

4.

ANGHEL GHEORGHE

1310920120643

ANGHEL ADRIANA - JULIETA

23330705120647

I.L.Caragiale 5-7/56 Tel. 434507

1955.01.22

5.

ANTAL CAROL

1310902120648

ANTAL ILEANA

2350119120648

Ciucaș 3/44

Tel. 561915

1955.03.19

6.

BADEA ILIE

131105120648

BADEA ONIȚA

2361228120643

Crinului 7/15

Tel. 448377

1955.01.29

7.

BALICA IUONAȘ

1300318120641

BALICA ZAMFIRA

2340306120643

David Francisc 9 Tel. 596727

1952.10.27

8.

BĂBĂLĂU NICOLAE

1311105120651

BĂBĂLĂU ELENA

2340304120680

Bizușa 8 Tel. 555217

1955.01.24

9.

BĂLOI NICOLAE

1211009120649

BĂLOI MARIA- ROZALIA

2300505120645

Boesec 1/14

Tel. 557353

1955.01.04

10.

BĂRĂIAN GAVRIL

1300305120646

BĂRĂIAN IRINA

2350510120648

Tudor Vladimirescu 9

Tel. 536225

1955.02.12

11.

BÂRAIOAN

1260308120647

BÂRA TODERIȚA

2341210120641

Padiș 1/38

Tel. 542529

1954.04.10

12.

BLAGA ȘTEFAN

1300330120649

BLAGA ELISABETA

2350317120641

16 Februarie 2A/6 Tel. 433176

1955.03.10

13.

BOANCĂ ALEXANDRU

1270118120643

BOANCĂ VALERIA

2301028120647

Ale. Negoiu 5/31

Tel. 459134

1953.11.13

14.

BOB DIONISIU

1310321120644

BOB MARIA

2350319120653

Maxim Gorki 105

Tel. 436645

1955.02.24

15.

BOJAN GLIGOR

1280111120642

BOJAN SUSANA

2370823120649

Col. Făget 43

Tel. 598486

1955.01.22

16.

BONDOR IOAN

1300213120642

BONDOR MĂRIUCA

2331016120659

Horea 82-84/22

Tel. 534016

1955.03.22

17.

BOȚOC VASILE

1300705120640

BOȚOC EUGENIA

2380701120647

Moților 67/1

Tel. 458511

1955.01.15

18.

BUDEA DUMITRU

1240922120655

BUDEA IUSTINA

2390513120657

Ale. Gârbău 6/20

Tel. 564686

1955.02.20

19.

BUTYKA ȘTEFAN

13001271206661

BUTYKA IULJANA

2300613120673

Fbricii de Zahar 149

Tel. 415333

1955.01.19

20.

CĂLIAN LIVIU

1291019120658

CĂLIAN ȘTEFANIA

2340923120664

Liniștei 1

Tel. 417049

1955.02.01

21.

CĂLUGĂR ȘTEFAN

1220923120643

CĂLUGĂR SILVIA-TECLA

2310225120643

I.L.Caragiale 5-7/39

Tel. 433359

1955.02.03

22.

CĂTĂNICIU NICOLAE

1211212120642

CĂTĂNICIU ANA

2270630120642

Oituz 8

Tel. 536561 (521642)

1955.01.18

23.

CÂMPEAN VASILE

1330308120643

CÂMPEAN LIA

2361026120659

Banu Udrea 7

Tel. 534446 (420280)

1955.01.23

24.

CONSTANTIN GHEORGHE

1310126120640

CONSTANTIN MARIA

2360116120672

Padiș 8/27

Tel. 594749

1955.01.21

25.

COPRIAN ROMULUS

1280103120669

COPREAN VIORICA

2301108126245

Horea 83-87

Tel. 434241

1955.02.14

26.

COSTE VASILE

1310814120653

COSTE IRINA

2360418120652

Str. Unirii 1/39

Tel. 545407

1955.02.12

27.

COSnN VIOREL

1300821120652

COSBN EUGENIA

2241016120685

Fântânele Lamă E 114

Tel. 581258

1955.02.19

28.

COVACI IOAN

1260126120645

COVACI RAVECA

2310427120670

Bucegi 4/15

Tel. 458737

1951.05.19

29.

COZMA IOAN

1260211120641

COZMA ELENA

2250920120668

Str. Unirii 13/48

Tel. 544788

1955.01.16

30.

CROICU ION

1290811120646

CROICU MARIA

2310215120656

Godeanu 12/48

Tel. 544275

1955.02.26

31.

CSERESNYES ȘTEFAN

1261125120643

CSERESZNYES ANA

2241216120641

Bucium 27/39

Tel. 563407

1955.03.03.

32.

CSIKI ȘTEFAN

1311224120644

CSIKI ROZALIA

2371119120645

Luncii 12

Tel. 415321

1955.03.19

33.

DAN IOSIF

1191130120643

DAN MARIA

2370113120656

Mărginașe 13

Tel. 590178

1955.02.26

34.

DAN NICOLAIE

1290819120656

DAN ROZALIA

2310327120685

Cal. Florești 79773

Tel. 570971

1955.02.01

35.

DEAC ALEXANDRU

1340809120648

DEAC ANA

2330428120653

Teleorman 55/7

Tel. 419783

1954.02.20

36.

DEAC IOAN

1260902120650

DEAC ANA

2301024120646

S. Albini 2/3 Tel. 544081

1948.09.05

37.

DUCA SIMION

1300331120651

DUCA LUCREȚIA

2320320120668

Spinoasă 12

Tel. 435922

1954.12.30

38.

FELDRIHAN-HUCIU EMIL

1250524120662

FELDRIHAN-HUCIU OLIMPIA

2310910120666

D.Bolintineanu 19

Tel. 443196

1952.08.12

39.

FRĂTEAN TEODOR

1320228120664

FRĂTEAN ZINAIDA

2231102120668

Fântânele 34-36/7

Tel. 589817

1955.01.25

40.

FLEȘERIU DUMITRU

1281019120651

FLEȘERIU FLOARE

2350518120682

Azuga 7/31

Tel. 545320

1955.01.22

41.

GALEA MIRON

1270725120642

GALEA VIORICA

2351026120650

Al. Vlahuță 19/a

Tel. 580227

1955.02.26

42.

GHERMAN DUMITRU

1251103120657

GHERMAN MARIA

2311125120640

I.L.Caragiale 5-7/3

Tel. 484005 (418992)

1955.03.26

43.

GIURA IOAN

1250108120641

GIURA SILVIA-OTILIA

2310309120655

Bizușa 4/81

Tel. 449085

1955.01.04

44.

GROZE SEVER-AUREL

1291129120665

GROZE VICTORIE

2280323120650

Alex. Vlahuța bl. Lama E/92

Tel. 587640

1955.03.15

45.

HATOS VALENTIN

1330114126890

HATOS FLORICA

2340131120649

Meziad 3/44

Tel. 566432

1954.10.23

46.

HIRIȘCĂU VASILIE

1271103120653

HIRIȘCĂU MARIA

2340901120705

Take Ionescu 4/4

Tel. 441623

1955.03.18

47.

HODOR IOAN

1290101120680

HODOR VICTORIA

2350224120643

B. Delavrancea 19 Tel. 441337

1955.01.05

48.

HORȚIU SEVESTIAN

1271104062953

HORȚ ANA

2321110062955

Col. Soporului 29

Tel. 555963

1955.02.17

49.

HURGOI IOAN

1290204120663

HURGOI LUCREȚIA

2350307120679

Cîmpeni 3A/2

Tel. 487013

1955.01.27

50.

HUSOSCHI CONSTANTIN

1270214120654

HUSOSCHI ARISTINA

2280527120659

Mehedinți 23/94

Tel. 562951

1948.11.07

51.

IOVIȚĂ NICOLAE

1310513120668

IOVIȚĂ OLIMPIA-MARIA

2360107120645

C. Dobrogeanu-Gherea 14/1

Tel. 431088 (418876)

1954.06.13

52.

IVAN CAROL

1310406120683

IVAN VIORICA

2370401120672

Gârbău 5/9

Tel. 566316

1955.02.07

53.

JEBEREAN SERAFIN

1330704120685

JEBEREAN LUCIA - MAGDALENA

2350921120675

Hațeg 11/22

Tel. 584245 (580657)

1955.01.27

54.

KALLOS ANDREI

1290119120650

KALLOS ILEANA

2360708120666

Gheorgheni 171/91

Tel. 423397

1955.01.15

55.

KARPAT FRANCISC

1290126120674

KARPAT ETELKA

23102071206664

Al. V. Voievod 6/18 Tel. 547166 (520019)

1955.02.12

56.

KRAUSZ EUGEN

1211016120646

KRAUSZ ECATERINA

2300802120664

Croitorilor 13/1

Tel. 530604

1955.01.06

57.

LASZLO ȘTEFAN

13004141120650

LASZLO ECATERINA

2341116120642

Orăștiei 23

Tel. 417140

1955.01.27

58.

MAGDA I

1271219120675

MAGDA EUGENIA-MARIA

2330611120656

G-ral E. Grigorescu 41/2

Tel. 584304

1955.02.12

59.

MAGDAȘ ANDREI

1250102120661

MAGDAȘ SUSANA

2290711120679

P-ța Mihai Viteazu 11 bl. D/77

Tel. 536306

1946.09.01

60.

MAIER AUREL

1301119120662

MAIER LUCREȚIA

2350925120676

Banu Udrea, 6

Tel: 534.443

1954.02.17

61.

MARINCAȘ IOAN

1370106120665

MARINCAȘ EMILIA

2360224120651

Baladei, nr. 28

Tel. 555.606

1955.02.02

62.

MEZEI ȘTEFAN

1270714120644

MEZEI ROZALIA

2340926120670

Spiru Haret, 16

Tel: 454.850

1955.01.17

63.

MIHĂLȚAN TIBERIU

1290504120680

MIHĂLȚAN EUGENIA

2370317120654

Al. Vlahuță, Lamă F ap. 73

Tel: 425.794

1955.01.22

64.

MIRON IOAN

1350612120653

MIRON MARIA

2381031120681

Fîntînele, nr. 38/33

Tel: 589.942

1955.01.14

65.

MOLDOVAN AUREL

1290402120665

MOLDOVAN VALENTINA

2330211120661

Morii, nr. 32

Tel.416.498

1955.02.05

66.

MOLDOVAN IOAN

1230424120646

MOLDOVAN MINERVA

2310718120695

Ludwig van Beethoven, 29A

Tel.417.342

1954.03.25

67.

MOLDOVAN IOAN

1310317120671

MOLDOVAN MARIA

2350411120700

C-tin Brîncuși, 186/27

Tel.443.490

1955.01.24

68.

MOLDOVAN LAUREAN

1300706120715

MOLDOVAN EUGENIA

2370325120670

Anatole France nr. 61

Tel.441.310

1955.01.31

69.

MOLNAR VASILE

1271119120698

MOLNAR ANICA

2350404120666

Bumbești 1

Tel. 434151

1955.02.05

70.

MUREȘAN ILJE

1360801120693

MUREȘAN ANA

2321217120669

Mehedinți 42-44/21

Tel. 457283

1955.02.11

71.

MUREȘAN IOAN

1350111120652

MUREȘAN FLOARE

2340501120681

Al. Vlahuță Lamă F/117

Tel. 588693

1955.03.15

72.

NAGY LUDOVIC

1290307120665

NAGY MARIA

2330729120665

Fânânele Lamă E/54

Tel. 586382 (598938)

1951.12.08

73.

NĂDRAG EUGENIU

1240601120650

NĂDRAG MAGDA

2290313120688

Trotuș 4/32

Tel. 445832

1952.02.18

74.

NEMETI ALEXANDRU

1290528120666

NEMETI CLARA

2300819120685

Mamaia 6/30

Tel. 593361

1955.01.18

75.

NICULA IOAN

1321009120678

NICULA ROZALIA

2370407120716

Băișoara 5/28

Tel. 546476

1955.02.12

76.

NISTOR MARIN

1100514120651

NISTOR MARIA

2150220120641

AL Vlahută, nr. 26,ap.30

Tel: 587802

1954.02.28

77.

OLARIU CONSTANTIN

1260122120660

OLARIU MARIA

2351107120656

Borsec 2/42

Tel. 543515

1955.02.19

78.

PĂDURARIU DUMITRU

1301010120711

PĂDURARIU VIRGINIA

2331011120647

Herculane 6/41

Tel. 555600

1955.02.25

79.

PETRI RADU-IOAN

1321111120675

PETRI ANA

2310530120662

Trotuș 4/48

Tel. 541575

1955.01.28

80.

PINTEA TEODOR

1201202120657

PINTEA ANICA

2291223120664

Maramureșului 113

Tel. 435168 (fiică-ROMAN)

1955.02.19

81.

POIENARU CONSTANTIN

1270525120653

POIENARU NASTASIA

2360314120682

Vidraru 9-11/28

Tel. 423240

1955.02.08

82.

POJAR MIRCEA

1340502120680

POJAR RAVECA

2360504120692

Dragalina 83/1

Tel. 583636

1955.02.22

83.

POP ALEXANDRU

1280502120660

POP ANA

2311009120663

Morii 22/1 Tel. 416480

1955.02.16

84.

POP GAVRIL 1290412120660

POP MARIA

2360526120680

Cosminului 45

Tel. 439699

1955.01.15

85.

POP ILIE

1300218120646

POP NINUCA

2340828120680

Gheorgheni 172/88

Tel. 554756

1955.01.25

86.

POP SIMION

1310709120666

POP VERONICA

2310201120707

Clăbucet 11/52

Tel. 571501

1955.02.18

87.

POP TRAIAN

12910311120665

POP EVA

2270923120654

Splaiul Independenței 2/11

Tel. 587792

1955.02.15

88.

POPA - LUCA IOAN- DUMITRU

1270715120655

POPA-LUCA AURELIA

2301214120672

Donath 17/11

Tel 585966

1954.05.28

89.

PUȘCAȘ IOAN

1291111120651

PUȘCAȘ ZAMFIRA

2380920120669

Martin Opitz 17

Tel. 432673

1955.01.05

90.

RUSII GAVRIL

1300408120680

RUSU SUSANA

2370807120673

E. Murgu 25 Tel. 438597

1955.03.09

91.

SECEAC ROMUL

1270927120661

SECEAC PARASCHIVA

2291031120667

Moldoveanu 7/7

Tel. 564813

1955.03.12

92.

SOCACIU VASILE

1330216120671

SOCACIU MARIA

2351020120662

Primăverii 22/9

Tel. 426728 (fiica CHEȘA)

1955.02.12

93.

SOOS BELA

1191015120642

SOOS MAGDALENA

2300805120697

Vasile Lucaciu 38

Tel. 455165

1952.10.25

94.

SOPOREAN PETRU

1300116120663

SOPORAN ANA

2370620120707

Al. Vlahuță Lamă D/51 Tel. 584009 (588034)

1955.03.26

95.

STEGEREAN ALEXIU

1300722120661

STEGERAN OLIMPIA

2290430120641

Donath 109/21

Tel. 581685

1955.02.19

96.

SZABO EUGEN

1300523120657

SZABO MAGDALENA-SUSANA

2360120120719

Iasomiei 40

Tel 432042 ( 432041 - fiu)

1955.02.05

97.

SZEKELY FRANCISC

1310520120657

SZEKELY MARGARETA

2300217120671

Padiș 4-6/48

Tel. 547251

1955.03.14

98.

SZENKOVICS ALEXANDRU

1301204120683

SZENKOVICS SOFIA

2360610120690

Gr. Alexandrescu 18/20

Tel. 567753

1955.03.15

99.

SZILAGYIIULIU

1310804120658

SZILAGYI VERONICA

2291123120687

Mehedinți 55-57/99

Tel. 422627

1955.03.31

100.

SZOLLOSI ALEXANDRU

1290623120666

SZOLLOSI ILEANA

2370201120763

Bizușa 6/63

Tel. 553204

1955.03.05

101.

ȘOANCĂ MANAILĂ

1300907120678

ȘOANCĂ MARIA

2300312120661

Herculane 6/33

Tel. 555611

1955.01.29

102.

ȘOFRON GRIGORE

1280526120654

ȘOFRON MARIA

2270622120677

Fânânele 40/28

Tel. 581124

1955.01.06

103.

ȘUȘMAN PETRU

1270626120668

ȘUȘMAN LUCREȚIA

2350708120676

Plopilor 20/2

Tel. 428745

1955.02.12

104.

TANȚĂU AUREL

1300102120683

TANȚĂU NASTASIA

2330726120667

Alverna 60 Tel. 411220

1955.03.09

105.

TRIF IOAN

1300719120671

TRIF ECATERINA

2380520120728

G-ral I. Dragalina 90

Tel. 584490

1955.01.04

106.

ȚÎNȚARIU uHEORGHE

1300416120680

ȚINȚAR VIORICA

2320919120677

Ștefan Mora 7/13

Tel. 589574

1955.01.24

107.

UNGUREANU DUMITRU

1320823120670

UNGUREANU ELISABETA

2390524120663

I.L.Caragiale 6-8/71

Tel. 434336

1955.03.16

108.

VARGA IOAN

1300920120709

VARGA ETELKA

2351102120660

Pintenului 28

Tel. 436494

1955.01.26

109.

VĂDEAN AUREL

1301024120679

VĂDEAN VICTORIA

2320314120719

Col. Făget 13

Tel. 480075

1954.10.12

110.

VOICU AURELIAN

1200204120651

VOICU LARISA

2240503120697

Donath Bl. XV/23

Tel. 581377

1955.02.26

111.

VOICU ILIE

1300703120671

VOICU VALERIE

2290215120719

Tulgheșului 5

Tel. 417194

1954.12.31

112.

VULTUR IACOB

1290420120671

VULTUR MARIA

2320905120654

Galați 23

Tel. 596503

1955.01.27

113.

ZDROBA PETRU

1340511120683

ZDROBA VIOLICA

2370810120653

Codru Drăgușan 26

Tel. 435941

1954.10.30

TR/ MM/2ex.