Hotărârea nr. 267/2005

Hotărârea 267/2005 - Alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Muzeului National de Istorie a Transilvaniei pentru organizarea taberei de săpături arheologice de la Sarmisegetuza, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei pentru organizarea taberei de săpături arheologice de la Sarmizegetusa, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei pentru organizarea taberei de săpături arheologice de la Sarmizegetusa, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa consilierei Nicoleta Postolache;

Analizând Referatul consilierei inițiatoare prin care se propune alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei pentru organizarea taberei de săpături arheologice de la Sarmizegetusa, în perioada 15 iunie - 15 iulie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. d și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei pentru organizarea taberei de săpături arheologice de la Sarmizegetusa, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dr. Laszlo AttilaNr. 267 din din 19 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată

cu 27 voturi)


Contrasemnează: scretarul municipiului,