Hotărârea nr. 213/2005

Hotărârea 213/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 155/2004 (alocarea sumei de 625.000.000 lei din bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Cluj pentru finalizarea unor lucrări de reparatii curente la Clinica de Psihiatrie I)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 155/2004 (alocarea sumei de 625.000.000 lei din bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic Județean de Urgența Cluj pentru finalizarea unor lucrări de reparații curente la Clinica de Psihiatrie I)

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 155/2004 -proiect din inițiativa primarului și consilierii Cătană Adrian, Chiorean Liviu Ioan, Cordoș Alexandru, Dimitriu Ștefan Florea, Dulcă Maria, Fekete Emoke, Florea Ioan Horia, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Molnos Lajos, Morariu Radu, Nistor Ioan Silviu, Palfi Carol, Pântea Petru Iacob, Petric Mircea Cosmin, Pop Eugen, Pop Ioan, Postolache Nicoleta, Pușcaș Tudor Radu, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Stamatian Vasile Florin, Tișe Alin Păunei, Turdeanu Ovidiu Laurean, Vușcan Gheorghe Ioan

Analizând Referatul nr.22727 din 29.03.2005 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 155/2004 în sensul alocării sumei de 625.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic Județean de Urgența Cluj pentru finalizarea unor lucrări de reparații curente la Clinica de Psihiatrie I din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 alin.2 lit. “d“ si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 155/2004 care va avea următorul cuprins:

“Art.l - Se aprobă alocarea sumei de 625.000.000 lei din bugetul local pe anul 2005 Spitalului Clinic Județean de Urgența Cluj pentru finalizarea unor lucrări de reparații curente la Clinica de Psihiatrie I din municipiul Cluj-Napoca.”

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 213 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)