Hotărârea nr. 131/2005

Hotărârea 131/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 562/2004 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Spotlite SRL, în vederea montării a 323 stâlpi publicitari si indicatoare stradale)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 562/ 2004

( asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC SPOTLITE SRL în vederea montării a 323 stâlpi publicitari și indicatoare stradale)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 562/ 2004 de asociere între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu SC SPOTLITE SRL, pentru amplasarea unui număr de 212 stâlpi indicatori stradali cu panouri publicitare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 10412/ 421/ 15.02.2005 al Direcției domeniului public și privat, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 562/ 2004 privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC SPOTLITE SRL pentru amplasarea unui număr de 212 stâlpi indicatori stradali cu panouri publicitare;

Reținând prevederile Legii nr.50 /1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al.2 lit. "x" și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se modifică art.l din Hotărârea nr. 562/2004, care va avea următorul conținut:

“Art. 1. Se aprobă asocierea dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. SPOTLITE S.R.L., cu sediul în ORADEA, str.Mihai Eminescu, nr.44, județul Bihor, în vederea montării a 212 stâlpi indicatori stradali cu panouri publicitare potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre”

Art.II. Se modifică art.2, al.l din Hotărârea nr. 562/2004, care va avea următorul conținut:

»

“Art. 2. Să achite contravaloarea a 3 USD/ stâlp/ lună, drept cotă lunară de asociere, obligație de plată care curge de la data aprobării amplasamentelor în Comisia municipală de urbanism și amenajarea teritoriului.”

Art.III. Se modifică Art.3, al.2 din Hotărârea nr. 562/2004, care va avea următorul conținut:

“Art. 3. Amplasamentele pentru stâlpii indicatori stradali cu panouri publicitare, precum și modelul stâlpilor vor fi aprobate de către Comisia municipală de urbanism și amenajarea teritoriului.”

Art.IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Direcția de urbanism.


Nr. 131 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Președinte de ședință, Dr. Laszfo Attila


Contrasemnează:

\retarul municipiului,

ANEXĂ LA H.C.L. nr. 131/22.02.2005

Nr. crt.

Locația

Nr. buc.

1.

B-dul 21 Decembrie 1989

Str. Baba Novac

1

2.

Piața Avram Iancu

4

3.

Str. Cuza Vodă

2

4.

Str. Constanța

1

5.

Str. Bolyai Janos

2

6.

Str. David Ferenc

1

7.

Str. F.J. Curie

1

8.

Str. Petofi Șandor

1

9.

Str. Andrei Saligni

1

10.

Str. Pitești

1

11.

Str. Paris

1

12.

Piața Avram Iancu

Piața Avram Iancu

2

13.

Calea Dorobanților

1

14.

B-dul Eroilor

1

15.

Str. Iuliu Maniu

I

16.

Piața Ștefan cel Mare

Calea Dorobanților

1

17.

Piața Avram Iancu

1

18.

Aleea învățătorului

1

19.

Str. Posada

1

20.

Str. General Traian Moșoiu

1

21.

B-dul Eroilor

1

22.

Piața Avram Iancu

1

23.

Piața Cipariu

Str. Posada

1

24.

Str. General Traian Moșoiu

1

25.

Str. Voltaire

1

26.

Piața Cipariu

1

27.

Str. Nicolae Titulescu

J

28.

Str. Constantin Brâncuși

1

29.

Str. Andrei Mureșanu

1

30.

Str. Nicolac Titulescu

Str. Constantin Brâncuși

1

31.

Calea Turzii (P-ța Baba Novac)

Str. Avram Iancu

1

32.

Str. Avram Iancu

Str. Cuza Vodă

1

33.

Piața Baba Novac

Str. Posada

1

34.

Str. Cuza Vodă

1

35.

Str. Baba Novac

Str. Iuliu Maniu

1

36.

B-dul Eroilor

4

37.

B-dul Eroilor

Str. Bolyai Janos

2

38.

Str. Hermann Orberth

2

39.

Piața Unirii

2

40.

Piața Unirii

Piața Unirii

4

41.

Str. Universității

1

42.

Str. Napoca

1

43.

Str. Episcop Ioan Bob

1

44.

Str. Memorandumului

1

45.

Str. Matei Corvin

1

46.

Str. Regele Ferdinand

2

47.

B-dul21 Decembrie 1989

2

48.

Str. Iuliu Maniu

2

49.

Str. Napoca

Str. Universității

1

50.

Str. Regele Ferdinand

B-dul21 Decembrie 1989

1

51.

Str. Iuliu Maniu

Str. Bolyai Janos

2

52.

Str. F.J. Curie

Str. Brassai Samuel

1

53.

Str. Cuza Vodă

P-ța Mihai Viteazul

1

54.

Str. Brassai Samuel

1

55.

Str. Andrei Șaguna

Str. F.J. Curie

1

56.

P-ța Mihai Viteazul

1

57.

Str. Tipografiei

Str. F.J. Curie

1

58.

Str. David Ferenc

2

59.

Str. David Ferenc

Str. Brassai Samuel

1

60.

Str. Andrei Șaguna

2

61.

Str. Tipografiei

Str. Cotită

2

62.

Piața Mihai Viteazul

Str. Argeș

2

63.

Str. Ploiești

1

64.

Str. Croitorilor

1

65.

Str. Cuza Vodă

1

66.

Str. I.P. Voinești

2

67.

Str. Decebal

1

68.

P-ța Mihai Viteazul

4

69.

Str. David Ferenc

2

70.

Str. Florea

2

71.

Str. Regele Ferdinand

1

72.

Str. Dragalina

1

73.

Str. Horea

1

74.

Str. Iașilor

Str. I.P. Voinești

1

75.

Str. Decebal

1

76.

Str. Gheorghe Barițiu

Str. Horea

1

77.

Str. Regele Ferdinand

1

78.

Str. Regele Ferdinand

Str. Andrei Șaguna

1

79.

Str. Tipografiei

2

80.

Str. 0. Petrovici

2

81.

Str. Șt. 0. Iosif

2

82.

Str. Emil Zola

2

83.

Str. Emil Zola

Str. Sextil Pușcariu

1

84.

Str. Victor Deleu

1

85.

Str. Sextil Pușcariu

Str. Matei Corvin

1

86.

Str. Vasile Goldiș

1

87.

Str. Matei Corvin

Str. Virgil Fulicea

1

88.

Piața Muzeului

Str. Vasile Goldiș

1

89.

Str. Victor Deleu

190.

Str. Victor Deleu

Str. Emil Zola

1

91.

Str. 0. Petrovici

1

92.

Str. George Barițiu

1

93.

Str. Gheorghe Barițiu

Splaiul Independenței

1

94.

Str. Cardinal Iuliu Hosuu

1

95.

Str. Emil Isac

1

96.

Str. Emil Isac

Str. Cardinal Iuliu Hosuu

1

97.

Str. Daicoviciu

1

98.

Str. Virgil Fulicea

1

99.

Calea Moților

1

10Q

Str. Memorandumului

1

101.

Str. Memorandumului

Str. Ioan Ratiu

1

102

Str. Samuil Micu

2

108.

Str. Gheorghe Șincai

1

101.

Str. Universității

Str. Mihail Kogălniceanu

7

105.

Str. I.C. Brătianu

Str. Hermann Orberth

1

106

Str. Baba Novac

1

107.

Str. Avram Iancu

Str. Baba Novac

1

108

Str. Aviator Bădescu

1

109.

Str. Mihail Kogălniceanu

1

11Q

Str. Universității

2

111.

Str. Bisericii Ortodoxe

1

112

Str. Fortăreței

1

113.

Str. Republicii

2

114.

Calea Moților

Str. Ilie Măcelaru

1

115.

Str. Clinicilor

1

116

Str. Vasile Alecsandri

1

117.

Str. I. Hațeganu

2

118

Str. Mihai Eminescu

2

119.

Str. George Coșbuc

2

120

Str. Clinicilor

Str. 1. Hațieganu

1

121.

Str. republicii

Str. Ion Creangă

1

122

Str. Ion Creangă

Str. Victor Babcș

1

123.

Str. Prof. I. Marinescu

Str. L. Pasteur

1

124.

Str. B.P. Hașdeu

1

125.

Str. Decebal

Str. Dacia

1

126

Str. Decebal

Str. Traian

1

127.

Str. Horea

Str. Emil Racoviță

1

128

Str. Dacia

1

129.

Str. L. Roth

2

13Q

Str. Crișan

2

131.

Str. Cloșca

2

132

Str. Câmpeni

2

133.

Str. David Prodan

2

134.

Str. I.L. Caragiale

1

135.

Piața Gării

1

136

Str. Căii Ferate

1

137.

Piața Gării

Str. Mecanicilor

/ X    __.'M A

1

138

Str. I.L. Caragiale

1

139.

Str. Căii Ferate

Str. Craiova

1

14Q

Calea Dorobanților

Str. P. Roșea

1

141.

Str. Pitești

1

141

Str. R. Patitia

1

143.

Str. Petofi Șandor

1

141.

Str. Aurel Suciu

1

145.

Str. Traian

Piața Abator

1

146

Piața Abator

Str. Lalelelor

1

147.

Str. București

Str. Anton Pann

1

148

Str. Paris

2

149.

Str. Gorunului

1

15Q

Str. Henri Barbusse

1

151.

Str. Iazului

2

152

Aleea Bârsei

1

153.

Str. Nicolae Titulescu

Str. Septimiu Albini

4

154.

Str. Aurel Suciu

Str. Septimiu Albini

1

155.

Str. General Traian Moșoiu

1

156

Str. General Traian Moșoiu

Str. Năsăud

1

157.

Piața Horea Cloșca și Crișan

Splaiul Independenței

1

158

Str. Dragalina

Str. Gen. Eremia Grigorescu

1

159.

Splaiul Independenței

Str. George Coșbuc

1

16Q

Calea Mănăștur

Str. Moldovei

J

161.

Str. Fabricii

Str. București

2