Hotărârea nr. 121/2005

Hotărârea 121/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 21-2004, referitor la asigurarea suplimentului de hrană la Cantina de ajutor social si pensiune a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 21/2004, referitor la asigurarea suplimentului de hrană la Cantina de ajutor social și pensiune a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 21/2004, referitor la asigurarea suplimentului de hrană la Cantina de ajutor social și pensiune a Primăriei municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 2226 din 12.01.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 21/2004, referitor la asigurarea suplimentului de hrană la Cantina de ajutor social și pensiune a Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. *’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică Hotărârea nr. 21/2004, care va avea următorul cuprins:

''An. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1.920.500.000 de Ici de la bugetul local pe anul 2005, în vederea asigurării suplimentului de hrană, la o alocație de 50.000 de Ici/zi/sportiv, pe o perioadă 230 de zile, pentru 167 de sportivi de la CS Municipal, CS „Voința"’, CS „Știința", AS Jandarmul, CS,.Delta Power", CS CFR. CS Ardealul-karate, C.S. Tehnofrig, A.S. Passo-Doble, A.S. Fotbal Tenis „Răzvan’’, C.S. Titan Club și CS „Dumi Fitness" la Cantina de ajutor social și pensiune a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, hrană caldă sau la pachet, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca:

73 sportivi

30 sportivi 4 sportivi

3 sportivi

- 3 sportivi

 • - 10 sportivi

 • -  5 sportivi

 • -  4 sportivi

 • -  4 sportivi ”- 4 sportivi

 • -  3 sportivi

20 sportivi


 • a. CS Municipal

 • b. CS „Voința"

 • c. CS „Dumi Fitness"

 • d. AS Jandarmul

 • e. CS Delta Power"

 • f. CS CFR

 • g. CS Ardealul - karate

 • h. C.S. „Tehnofrig"

 • i. A.S. Passo-Doble

 • j. A.S. Fotbal Tenis „Răzvan

 • k. C.S. Titan Club

 • l. CS „Știința”

 • m. CS Municipal-gimnastică fete-4 sportive

Total: 167 sportivi

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură, Direcția economică și Cantina de ajutor social și pensiune.


Nr. 121 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Secretarul municipiului, \ jr. Mircea Jorj