• Hotărârea 672/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 672/2019 - Punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1056/A/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 24787/211/2017.
 • Hotărârea 671/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 671/2019 - Acordarea „diplomei de aur” și a unui premiului în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 670/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 670/2019 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind normele de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, constatarea și sancționarea contravențiilor.
 • Hotărârea 669/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 669/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 840/2017 [aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”, cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020].
 • Hotărârea 668/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 668/2019 - Actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire cresă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”.
 • Hotărârea 667/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 667/2019 - Modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 166/2018 (aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Speranței-str. Dimitrie Onciul).
 • Hotărârea 666/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 666/2019 - Aprobarea P.U.D. – Extindere și mansardare locuință P+M, str. Ion Budai Deleanu nr. 35A; beneficiari: Szabo Iuliu și Szabo Magdolna.
 • Hotărârea 665/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 665/2019 - Aprobarea P.U.D. – amenajări exterioare și schimbare de destinație din locuință unifamilială în grădiniță, str. Dornei, nr. 1; beneficiar: proprietar Chertes Flaviu Cosmin pentru investitorul Asociația MINOKIDS.
 • Hotărârea 664/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 664/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire casă unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 4-6; beneficiar: Pitic Ștefan Lucian.
 • Hotărârea 663/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 663/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Frunzișului nr. 23-25; beneficiari: Fărcaș Alin, Fărcaș Gligor, Fărcaș Maria, Săvuială Dan-Radu, Săvuială Oana-Bianca și Trifu Maria.
 • Hotărârea 662/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 662/2019 - Aprobarea P.U.D. – extindere și mansardare imobil de locuit P+M, str. Remetea nr. 28; beneficiari: Andres Sorin Dorin și Andres Andreea Gabriela.
 • Hotărârea 661/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 661/2019 - Aprobarea P.U.D. – mansardare locuință unifamilială Sp+P+M, str. Mărășești nr. 20; beneficiari: Munte Mircea-Rubem și Munte Mariana-Otilia.
 • Hotărârea 660/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 660/2019 - Aprobarea P.U.D. – mansardare locuință, strada Minerilor nr. 30; beneficiari: Costan Daniel Costin și Costan Livia.
 • Hotărârea 659/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 659/2019 - Încadrarea urbanistică în UTR ULi/c-b – subzona aferentă locuințelor colective mici, a părții situată în UTR AL din parcela identificată prin nr. cad. 300144, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 3151/2017 pronunțață în Dosarul nr. 1603/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 890/2018.
 • Hotărârea 658/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 658/2019 - Atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 657/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 657/2019 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1073/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 50).
 • Hotărârea 656/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 656/2019 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1075/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31).
 • Hotărârea 655/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 655/2019 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 707/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 49).
 • Hotărârea 654/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 654/2019 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 696/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3b, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1) și a Hotărârii nr. 1090/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 11, 20 și 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1).
 • Hotărârea 653/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 653/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între str. Oașului și str. Răsăritului”.
 • Hotărârea 652/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 652/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de modificare interioară în vederea amenajării unui spațiu de învățământ (grădiniță), str. Gării nr. 4, Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 651/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 651/2019 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Napoca S.A., din data de 10.09.2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10 (a doua convocare).
 • Hotărârea 650/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 650/2019 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 17.09.2019, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 18.09.2019, ora 12 (a doua convocare).
 • Hotărârea 649/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 649/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Arțarului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 648/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 648/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada D. D. Roșca tronsonul 1 și tronsonul 2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 647/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 647/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cardinal Iuliu Hossu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 646/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 646/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alunului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 645/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 645/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cometei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 644/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 644/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului „Drum” (legătură rutieră și pietonală între str. Siretului și str. Mureșului) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 643/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 643/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 91 mp., identificat cu nr. cadastral 334605, înscris în C.F. 334605 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Constantin Brâncuși nr. 119-119/A.
 • Hotărârea 642/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 642/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 236 m.p., identificat cu nr. cadastral 320969, înscris în C.F. 320969 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Borhanciului nr. 76 G.
 • Hotărârea 641/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 641/2019 - Însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42.
 • Hotărârea 640/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 640/2019 - Vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Moldoveanu nr. 17, ap. 35, în favoarea numitei Simionaș Nastasia.
 • Hotărârea 639/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 639/2019 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6.
 • Hotărârea 638/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 638/2019 - Prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.
 • Hotărârea 637/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 637/2019 - Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019.
 • Hotărârea 636/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 10.09.2019

  Hotărârea 636/2019 - Conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Gheorghe Victor Dumănescu, personalitate marcantă a vieții muzicale românești.
 • Hotărârea 635/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 07.08.2019

  Hotărârea 635/2019 - Acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, pentru Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca și pentru Cantina de ajutor social și pensiune, din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 634/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 07.08.2019

  Hotărârea 634/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deşeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015 și Hotărârea nr. 588/2019.
 • Hotărârea 633/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 07.08.2019

  Hotărârea 633/2019 - Aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A.
 • Hotărârea 632/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 07.08.2019

  Hotărârea 632/2019 - Modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca- Sectorul II).
 • Hotărârea 631/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 631/2019 - Valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 630/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 630/2019 - Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019
 • Hotărârea 629/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 629/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca, semaforizare cinci treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1325/3.04.2019
 • Hotărârea 628/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 628/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca — semaforizare patru treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1343/3.04.2019
 • Hotărârea 627/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 627/2019 - Însușirea protocolului de colaborare și alocarea sumei de 90.000 de lei, fără T.V.A., respectiv 107.100 de lei cu T.V.A. din bugetul local pe anul 2019, pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, München, Germania, în perioada 7-9 octombrie 2019
 • Hotărârea 626/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 626/2019 - Aprobarea P.U.D. – Desființare corp C1 și construire imobil mixt (birouri, comerț) S+P+3E+R, Calea Moților nr. 123; beneficiară: Biserica Franciscană Cluj-Napoca
 • Hotărârea 625/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 625/2019 - Aprobarea P.U.D. – extindere, etajare locuință unifamilială P+E+R, str. Giuseppe Garibaldi nr. 20A; beneficiari: Lăpușan Călin-Vasile și Daniela-Luminița
 • Hotărârea 624/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 624/2019 - Aprobarea P.U.D. – construire locuință unifamilială cu spații pentru servicii la parter S+P+E+M, str. Andrei Mureșanu nr. 32A; beneficiară: S.C. Calcim Proiect S.R.L.
 • Hotărârea 623/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 623/2019 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2019
 • Hotărârea 622/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 622/2019 - Alocarea sumei de 200.000 de lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului
 • Hotărârea 621/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 621/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 139 mp., identificat cu nr. cadastral 330277, înscris în C.F. nr. 330277 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 2
 • Hotărârea 620/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 620/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Parking, aleea Azuga din municipiul Cluj-Napoca
 • Hotărârea 619/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 619/2019 - Includerea imobilului Bretea de acces, Calea Baciului, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 618/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 618/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Viile Nădășel din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 617/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 617/2019 - Îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 77/2019 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca)
 • Hotărârea 616/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 616/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Realizare branșamente și racorduri la utilități pentru două toalete publice automate
 • Hotărârea 615/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 615/2019 - Atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10, etj. 4, ap. 88, în favoarea domnului Lakatos Iosif și a familiei acestuia
 • Hotărârea 614/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 614/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare 12 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1555/11.04.2019
 • Hotărârea 613/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 613/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul Între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca
 • Hotărârea 612/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 612/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 408/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții Înființare zonă verde și de agrement, Parcul Tineretului-Pădurea Clujenilor)
 • Hotărârea 611/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 611/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 568/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 174/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5)
 • Hotărârea 610/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 610/2019 - Darea în administrare, în favoarea Școlii Gimnaziale Iuliu Hațieganu, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II
 • Hotărârea 609/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 609/2019 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice
 • Hotărârea 608/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 608/2019 - Acordarea diplomei de aur și a premiului în sumă netă de 1.000 de lei, din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 32 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă
 • Hotărârea 607/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 607/2019 - Alocarea sumei de 700.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentelor 1 Decembrie – Ziua Națională a României și Revelion 2020, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 606/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 606/2019 - Prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.
 • Hotărârea 605/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 605/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp., parte din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, înscris în C.F. nr. 255066 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 255066 (nr. C.F. vechi 3541, nr. topo 10203/1/1)
 • Hotărârea 604/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 604/2019 - Înființarea Entității de inovare și transfer tehnologic, în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca
 • Hotărârea 603/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 603/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 469/2019 (alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca)
 • Hotărârea 602/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 01.08.2019

  Hotărârea 602/2019 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 12.08.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 12.08.2019, ora 11:15 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019, ora 11:15 (a doua convocare)
 • Hotărârea 601/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 601/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 468/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj).
 • Hotărârea 600/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 600/2019 - Aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 599/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 599/2019 - Însușirea Documentației tehnice pentru actualizarea geometriei imobilului cu nr. cadastral 7082, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri nr. 3-5.
 • Hotărârea 598/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 598/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 597/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 597/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Între Lacuri și a unui imobil-teren din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 596/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 596/2019 - Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019.
 • Hotărârea 595/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 595/2019 - Aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 594/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 594/2019 - Atribuirea contractelor către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.
 • Hotărârea 593/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 593/2019 - Aprobarea tarifelor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P. Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 592/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 592/2019 - Participarea municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2017-2019 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, achiziționarea a două autovehicule pur electrice noi și suportarea de la bugetul local a diferenței de preț.
 • Hotărârea 591/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 591/2019 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 590/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 590/2019 - Alocarea sumei de 50.000 de lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 500 de copii proveniți din familii defavorizate.
 • Hotărârea 589/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 589/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 424/2016 (constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 7/2017.
 • Hotărârea 588/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 588/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 351/2015.
 • Hotărârea 587/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 587/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 223/2002 (aprobarea unor prețuri pentru activitățile desfășurate de R.A.D.P. Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 586/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 586/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 684/2005 (aprobarea prețului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 753/2007, Hotărârea nr. 352/2013, Hotărârea nr. 520/2016, Hotărârea nr. 266/2017 și Hotărârea nr. 104/2018.
 • Hotărârea 585/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 585/2019 - Numirea unui administrator și prelungirea duratei mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru – administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 584/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 584/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Construire coș de fum la Liceul Teoretic Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca”, str. Onisifor Ghibu nr. 25, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți”.
 • Hotărârea 583/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 583/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, str. Șesului în municipiul Cluj-Napoca”.
 • Hotărârea 582/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 582/2019 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” – un autobuz electric.
 • Hotărârea 581/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 581/2019 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice”, 11 stații de încărcare lentă, trei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații încărcare.
 • Hotărârea 580/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 580/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Schimbare parțială de destinație, din spațiu comercial (prăvălie) în Centru Cultural (Centru pentru Tineret), și modificări interioare” și dotări specifice, în vederea implementării proiectului Centru pentru Tineret, votat în cadrul procesului de Bugetare Participativă 2017.
 • Hotărârea 579/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 579/2019 - Acordarea diplomei și medaliei Pro Urbis, de excelență, pentru rezultate excepționale în domeniul culturii, domnului prof. univ. dr. Negoiță Lăptoiu.
 • Hotărârea 578/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 578/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 407/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”).
 • Hotărârea 577/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 577/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană str. Mihail Kogălniceanu, str. Universității și străzile adiacente”.
 • Hotărârea 576/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 576/2019 - Aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI.
 • Hotărârea 575/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 575/2019 - Hotătâre privind aprobarea P.U.Z. – instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar și subzonă verde – str. Mihai Românu, latura sudică; beneficiari: Forna Ioan, Forna Claudia Ioana, Pop Ioan, Pop Marta, Mahdi Livia Rodica, Nicoară Lina, Preinstorfer Carmen și Nicoară Diana Corina.
 • Hotărârea 574/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 574/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil de locuințe colective cu funcțiuni terțiare la parter B-dul Muncii nr. 69A, beneficiară: S.C. MĂRIUȚA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L.
 • Hotărârea 573/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 573/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire imobil cu două unități locative Sp+P+E, str. Dobrogei nr. 1D; beneficiar: Farkas Peti și Farkas Klara.
 • Hotărârea 572/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 572/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire locuință familială cu două unități locative P+E, str. Calistrat Hogaș nr. 15; beneficiari: Urs Nicolae, Urs Ioana Irina și David Iulia-Carla.
 • Hotărârea 571/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 571/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire imobil de locuințe colective S+P+3E, str. Edgar Quinet nr. 18; beneficiari: Crișan Octavian Florin și Crișan Carmen-Aurelia.
 • Hotărârea 570/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 570/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E, str. Albiei nr. 1A; beneficiari: Zanc Ariton-Mircea și Zanc Adina-Felicia.
 • Hotărârea 569/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 569/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+6E și imobil de locuințe colective S+P+3E+R, str. Steluței nr. 1; beneficiare: S.C. ERB Logistic S.R.L. și S.C. AUTOMATICNORT S.R.L.
 • Hotărârea 568/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 568/2019 - Aprobarea P.U.D. Desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de destinație imobil din cabană în locuință semicolectivă P+E+M, str. Măceșului nr. 44; beneficiară: Țibrea Alina Mihaela.
 • Hotărârea 567/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 567/2019 - Aprobarea P.U.D. Extindere locuință unifamilială Sp+P cu un corp parter și construire garaj, str. Bartok Bela nr. 9; beneficiar: Csutak Csaba.
 • Hotărârea 566/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 566/2019 - Aprobarea P.U.D. Extindere și etajare locuință familială cu două unități locative, Sp+P+E str. Actorului nr. 27; beneficiari: Deak Melinda-Izabella, Deak Tamas, Happ Elisabeta și Happ Attila.
 • Hotărârea 565/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 565/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire locuință familială P+E+R cu două unități locative str. I.P. Reteganu nr. 35; beneficiar: Dan Vasile Daniel.
 • Hotărârea 564/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 564/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială P+E+R cu două unități locative, str. I.P. Reteganu nr. 33; beneficiar: Dan Vasile Daniel.
 • Hotărârea 563/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 563/2019 - Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019 și 510/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).
 • Hotărârea 562/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 562/2019 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 171899 din 17.06.2011, încheiat cu domnul Crișan Aurelian-Horațiu, având ca obiect locuința construită din fondurile A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bloc M3, ap. 22.
 • Hotărârea 561/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 561/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpului, tronsonul I și tronsonul II din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 560/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 560/2019 - Includerea imobilului „Drum”, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 559/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 559/2019 - Includrea imobilului strada Gheorghe Sion, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 558/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 558/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 79/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11 A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.
 • Hotărârea 557/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 557/2019 - Vânzarea imobilului situat înmunicipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, ap. 7, în favoarea Societății Cooperativa Meșteșugărească Foto Optica.
 • Hotărârea 556/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 556/2019 - Vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 66, ap. 3, în favoarea numitului Agoston Iosif.
 • Hotărârea 555/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 555/2019 - Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în cartierul Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 554/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 04.07.2019

  Hotărârea 554/2019 - Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în Cartierul Zorilor din municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 553/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 553/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 320429, înscris în CF nr. 320429 Cluj-Napoca
 • Hotărârea 552/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 552/2019 - Hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Moș Ioan Roată tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 551/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 551/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ludwig van Beethoven din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 550/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 550/2019 - Includerea imobilului strada Nicolae Corcheș în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 549/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 549/2019 - Hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Piața Mihai Viteazu tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 548/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 548/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 515/2018 (aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social Alimente)
 • Hotărârea 547/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 547/2019 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 546/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 546/2019 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020 a Hotărârii nr. 1085/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ștefan Ludwing Roth nr. 17)
 • Hotărârea 545/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 545/2019 - Stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”
 • Hotărârea 544/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 544/2019 - Aprobarea încheierii acordului de asociere între municipiul Cluj-Napoca, comuna Florești și comuna Apahida în vederea efectuării achiziției publice pentru serviciile de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european „Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”, precum și a stabilirii cadrului de implementare a acestora
 • Hotărârea 543/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 543/2019 - Aprobarea proiectului „Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni – ANTO-CIIC” și a cheltuielilor legate de acesta
 • Hotărârea 542/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 542/2019 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018 și nr. 979/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)
 • Hotărârea 541/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 541/2019 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017 și nr. 978/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca)
 • Hotărârea 540/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 540/2019 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018 și nr. 977/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)
 • Hotărârea 539/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 539/2019 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018 și nr. 45/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)
 • Hotărârea 538/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 538/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere corp de clădire existent Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca
 • Hotărârea 537/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 537/2019 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 11.07.2019, ora 11
 • Hotărârea 536/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 536/2019 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 27 iunie 2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2019, ora 10 (a doua convocare)
 • Hotărârea 535/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 535/2019 - Îndreptarea erorii materiale cuprinse la Hotărârea nr. 71 din 5.03.2019
 • Hotărârea 534/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 534/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 535/2018 de aprobare a P.U.D. construire imobil birouri 2S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59
 • Hotărârea 533/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 533/2019 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Valea Chintăului – latura sud-vestică; beneficiari: Petruse Vasile Lucian, Rarău Silvia, Miclea Adriana, Miclea Dan-Petru, Czeger Ioan, Czeger Elisabeta-Adriana, Onița Horațiu-Florin, Onița Anca-Maria, Gicoveanu Damian, Gicoveanu Ancuța-Lenuța, Corujan Vasile, Suciu Rodica, Corujan Silviu
 • Hotărârea 532/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 532/2019 - Aprobarea P.U.D. – Extindere Spital Clinic Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
 • Hotărârea 531/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 531/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială P+E cu două unități locative, str. Voievodul Gelu nr. 25B; beneficiar: Moldovanu Aurel
 • Hotărârea 530/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 530/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, grădiniță S+P+E+R, amenajări exterioare str. Lombului nr. 2-4-4B-6; beneficiari: Raita Gheorghe Daniel și Raita Ancuța
 • Hotărârea 529/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 529/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+R, str. Tăietura Turcului nr. 3; beneficiar: Șoavă Adrian
 • Hotărârea 528/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 528/2019 - Aprobarea P.U.D. – Extindere și mansardare locuință unifamilială, S+P+M – str. Grapei nr. 5; beneficiari: Inoan Maria, Inoan Ioan-Cristian și Inoan Mihăiță-Adrian
 • Hotărârea 527/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 527/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Povârnișului nr. 17C; beneficiari: Chinan Otilia Liana și Chinan Cristian Arcadie
 • Hotărârea 526/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 526/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+M și anexă (garaj), str. Vântului nr. 1; beneficiari: Rusu Radu Cristian și Rusu Mihaela
 • Hotărârea 525/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 525/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă S+P+E cu două unități locative, Aleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu; beneficiari: Căpușan Paul-Mihai și Căpușan Raul-Florin
 • Hotărârea 524/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 524/2019 - Aprobarea P.U.D. – Mansardare casă unifamilială, S+P+M – str. Crișan nr. 39; beneficiară: Tătar Eniko
 • Hotărârea 523/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 523/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Între Lacuri nr. 47; beneficiari: Sabău Paul și Sabău Bianca
 • Hotărârea 522/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 522/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 165/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1
 • Hotărârea 521/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 521/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 80/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1
 • Hotărârea 520/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 520/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 79/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1
 • Hotărârea 519/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 519/2019 - Închirierea prin licitație a corpului de clădire C2 Sală de sport din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Ion Creangă
 • Hotărârea 518/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 518/2019 - Aprobarea solicitării de trecere, în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, a suprafeței de teren de 883 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 284560 înscris în CF nr. 284560 Cluj-Napoca și a suprafeței de teren de 1127 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 325469, înscris în CF nr. 325469 Cluj-Napoca, din proprietatea publică a Statului Român în administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum
 • Hotărârea 517/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 517/2019 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 516/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 516/2019 - Includerea imobilului strada Ștefan Pascu tronsonul I, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 515/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 515/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Romul Ladea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 514/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 514/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vântului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 513/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 513/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Vânătorului și strada Șerpuitoare din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 512/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 512/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării, identificat prin nr. cad. 303899, înscris în CF nr. 303899 Cluj-Napoca
 • Hotărârea 511/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 511/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri f.n., identificat prin nr. cad. 317299, înscris în CF nr. 317299 Cluj-Napoca
 • Hotărârea 510/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 510/2019 - Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019 și 460/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe)
 • Hotărârea 509/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 509/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca)
 • Hotărârea 508/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 18.06.2019

  Hotărârea 508/2019 - Aprobarea declanșării procedurii de achiziție de pe piața liberă, a unor imobile de locuințe cu destinație de locuințe sociale
 • Hotărârea 507/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 507/2019 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a 6 buc. autobuze nearticulate, noi, pentru elevi – bunuri aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 506/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 506/2019 - Trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu nr. 74, ap. 6 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Surzilor Cluj.
 • Hotărârea 505/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 505/2019 - Aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de partener principal, la depunerea proiectului „EDU-SOCIO Inclusion – incluziune socială prin educație pentru copii și tineri aflați în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu focus pe romi, în localități din Regiunile Nord-Vest și Vest din România”.
 • Hotărârea 504/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 504/2019 - Aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2019.
 • Hotărârea 503/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 503/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 752/2017 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare tronson – str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca”).
 • Hotărârea 502/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 502/2019 - Aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Direcției Generale Poliția Locală a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2019.
 • Hotărârea 501/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 501/2019 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 500/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 500/2019 - Modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 668/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice”).
 • Hotărârea 499/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 499/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 879/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare Grădinița Căsuța Poveștilor).
 • Hotărârea 498/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 498/2019 - Aprobarea modificării Anexei Hotărârii nr. 503/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 878/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare Grădinița Căsuța Poveștilor).
 • Hotărârea 497/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 497/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 570/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 176/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”).
 • Hotărârea 496/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 496/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 354/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 172/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”).
 • Hotărârea 495/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 495/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 338/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 170/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”).
 • Hotărârea 494/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 494/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 336/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 168/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 2”).
 • Hotărârea 493/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 493/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 334/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 166/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”).
 • Hotărârea 492/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 492/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 10”.
 • Hotărârea 491/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 491/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”.
 • Hotărârea 490/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 490/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”.
 • Hotărârea 489/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 489/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”.
 • Hotărârea 488/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 488/2019 - Aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru delegarea serviciului public de salubrizare – activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 487/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 487/2019 - Aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2019.
 • Hotărârea 486/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 486/2019 - Aprobarea Registrului Local al Spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, actualizat – parțial.
 • Hotărârea 485/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 485/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Parking, str. Trotușului nr. 5”.
 • Hotărârea 484/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 484/2019 - Aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului.
 • Hotărârea 483/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 483/2019 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societăţii, în data de 28 mai 2019, ora 11 (prima convocare) și în data de 29 mai 2019, ora 11 (a doua convocare).
 • Hotărârea 482/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 482/2019 - Alocarea sumei de 20.000 de lei Vicariatului Român al Timocului (Serbia), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 481/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 481/2019 - Finanţarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2019 pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 924/2017, modificat și completat prin Hotărârea nr. 43/2019.
 • Hotărârea 480/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 480/2019 - Alocarea sumei de 1.384.528 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile spitalicești prezentate în Anexă.
 • Hotărârea 479/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 479/2019 - Alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – UPU Cluj.
 • Hotărârea 478/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 478/2019 - Alocarea sumei de 312.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – Secția de Neonatologie I.
 • Hotărârea 477/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 477/2019 - Alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj.
 • Hotărârea 476/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 476/2019 - Alocarea sumei de 130.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello.
 • Hotărârea 475/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 475/2019 - Alocarea sumei de 600.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal.
 • Hotărârea 474/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 474/2019 - Alocarea sumei de 490.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 473/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 473/2019 - Alocarea sumei de 700.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454).
 • Hotărârea 472/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 472/2019 - Alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu.
 • Hotărârea 471/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 471/2019 - Alocarea sumei de 550.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 470/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 470/2019 - Alocarea sumei de 550.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 469/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 469/2019 - Alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.
 • Hotărârea 468/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 468/2019 - Alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj.
 • Hotărârea 467/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 467/2019 - Alocarea sumei de 600.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 466/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 466/2019 - Aprobarea P.U.D. extindere și etajare casă unifamilială D+P+E, str. Viile Nădășel nr. 23; beneficiară: Morea Andreea-Mirela.
 • Hotărârea 465/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 465/2019 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Livezii nr. 21; beneficiară: Szenkovics Ildiko.
 • Hotărârea 464/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 464/2019 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E, str. Eugen Ionesco nr. 41A; beneficiară: Moldovan Adriana-Iudita.
 • Hotărârea 463/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 463/2019 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Dealul Fânațelor nr. 12A; beneficiar: Corha Cristian Vișinel.
 • Hotărârea 462/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 462/2019 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E+M, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 65; beneficiară: S.C. Savu Racing S.R.L.
 • Hotărârea 461/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 461/2019 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, P+E – str. Cocorilor nr. 40C; beneficiară: Bocoș Paula-Sorina.
 • Hotărârea 460/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 460/2019 - Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018 și 389/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).
 • Hotărârea 459/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 459/2019 - Punerea în executare a Sentinței Civile nr. 4848/2018, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 6517/211/2018, definitivă.
 • Hotărârea 458/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 458/2019 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu.
 • Hotărârea 457/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 457/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor Piața Ștefan cel Mare, Piața Ștefan cel Mare nr. 24, Aleea Învățătorului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 456/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 456/2019 - Însușirea Documentației tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 284427, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.
 • Hotărârea 455/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 455/2019 - Însușirea unor rapoarte de evaluare și aprobarea caietelor de sarcini pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință în vederea vânzării acestora prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată.
 • Hotărârea 454/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 454/2019 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. SONMARE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 7, parte din ap. 9.
 • Hotărârea 453/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 453/2019 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 217747 din 11.08.2011, încheiat cu S.C. U.S. Food Network S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1.
 • Hotărârea 452/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 452/2019 - Completarea obiectului Contractului de comodat nr. 2595/18.07.2005, în sensul desfășurării și a activităților specifice Serviciului Cazier Judiciar Statistică și Evidența Operativă Cluj-Napoca, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 80D.
 • Hotărârea 451/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 451/2019 - Completarea obiectului Contractului de comodat nr. 2629/1.10.2007, în sensul desfășurării și a activităților specifice Serviciului Cazier Judiciar Statistică și Evidența Operativă Cluj-Napoca, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41.
 • Hotărârea 450/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 450/2019 - Actualizarea poziției corespunzătoare Grădiniței Trenulețul Veseliei din Anexa 4 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca – la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare și darea în administrare, în favoarea instituției de învățământ preșcolar, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3C.
 • Hotărârea 449/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 449/2019 - Trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albert Einstein nr. 6, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Folclorice „Someșul Napoca”.
 • Hotărârea 448/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 448/2019 - Transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Educației Naționale.
 • Hotărârea 447/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 447/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Borhanciului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 446/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 446/2019 - Însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42.
 • Hotărârea 445/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 445/2019 - Reglementarea dreptului de administrare asupra unor imobile-terenuri care aparțin bazei materiale a învățământului preuniversitar de stat.
 • Hotărârea 444/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 444/2019 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 443/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 443/2019 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2019.
 • Hotărârea 442/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 442/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016, 652/2016, 4/2017 și 280/2017.
 • Hotărârea 441/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 24.05.2019

  Hotărârea 441/2019 - Încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Horváth Anna, din partea U.D.M.R. și validarea mandatului consilierului local supleant, Kinizsi Zoltán, din partea U.D.M.R.
 • Hotărârea 440/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 440/2019 - Aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 439/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 439/2019 - Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „REFLOW” de dezvoltare a unui model-pilot al unei economii circulare la nivel peri-urban, în cadrul Programului european al Comisiei Europene – HORIZON 2020, apel de proiecte Orașe Inteligente și Sustenabile și a cheltuielilor legate de acesta.
 • Hotărârea 438/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 438/2019 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.05.2019, ora 12.
 • Hotărârea 437/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 437/2019 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 436/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 436/2019 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 435/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 435/2019 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale S.C. Termoficare Napoca S.A. Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 434/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 434/2019 - Încheierea Actului adițional nr. 10 la contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Cluj-Napoca, respectiv Contractul nr. 165428/28.07.2010, încheiat cu Societatea Rosal Grup S.A. și Contractul nr. 165430/28.07.2010, încheiat cu societatea Compania de Salubritate Brantner Vereș S.A.
 • Hotărârea 433/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 433/2019 - Completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 432/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 432/2019 - Includerea imobilului Drum în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 431/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 431/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Fabricii tronsonul I, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 430/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 430/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Sobarilor tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 429/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 429/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cărămidarilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 428/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 428/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada George Gordon Byron din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 427/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 427/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare sala de sport str. Avram Iancu nr. 33”.
 • Hotărârea 426/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 426/2019 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 23.05.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 27.05.2019, ora 11 (a doua convocare).
 • Hotărârea 425/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 425/2019 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1084/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cloșca nr. 6).
 • Hotărârea 424/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 424/2019 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1043/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37).
 • Hotărârea 423/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 423/2019 - Organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Sporturilor de Contact din România, a unui eveniment internațional, denumit Dynamite Fighting Show, dedicat promovării tuturor sporturilor de contact (kickboxing, MMA, box, karate, kyokushin, taekwondo, BJJ și Muay Thai), în data de 6 iunie 2019.
 • Hotărârea 422/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 422/2019 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 421/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 421/2019 - Alocarea sumei de 2.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2019, câte 1.000 de lei net/persoană, pentru premierea elevului Victor Șera, care a obținut premiul I la olimpiada internațională de limba și literatura latină în anul 2019, precum și a profesorului care s-a ocupat de pregătirea lui.
 • Hotărârea 420/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 420/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 77/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 10”).
 • Hotărârea 419/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 419/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 19 din 17/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”).
 • Hotărârea 418/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 418/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 913 din 3 noiembrie 2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 76 din 12 februarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”).
 • Hotărârea 417/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 417/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 912 din 3 noiembrie 2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 75 din 12 februarie 2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”).
 • Hotărârea 416/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 416/2019 - Aprobarea Planului General de Iluminat Arhitectural al obiectivelor cu valoare de patrimoniu situate în municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 415/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 415/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul tehnic Ana Aslan”.
 • Hotărârea 414/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 414/2019 - Aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 442/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 42/2019 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul tehnic Ana Aslan” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5).
 • Hotărârea 413/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 413/2019 - Aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin „selecție de oferte” a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni.
 • Hotărârea 412/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 412/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Lucrări de modernizare B-dul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)”.
 • Hotărârea 411/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 411/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Amenajare coridoare pietonale: Strada Molnar Piuariu Cluj-Napoca”.
 • Hotărârea 410/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 410/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 – Parcul Armătura și zona 3 – Platoul Sălii Sporturilor”.
 • Hotărârea 409/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 409/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 – Lunca Someșului Mic”.
 • Hotărârea 408/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 408/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Înființare zonă verde și de agrement Parcul Tineretului – Pădurea Clujenilor”.
 • Hotărârea 407/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 407/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.4.
 • Hotărârea 406/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 406/2019 - Anularea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1396/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 4578/117/2015*, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 175/2019 a Curții de Apel Cluj.
 • Hotărârea 405/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 405/2019 - Aprobarea P.U.D. construire locuință familială cu două apartamente P+E, str. Laterală nr. 30; beneficiari: Tonea Dragoș, Tonea Irina, Costin Alexandru și Costin Cornelia-Victoria.
 • Hotărârea 404/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 404/2019 - Aprobarea P.U.D. Extindere imobil cu corp de birouri P+2E, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 126; beneficiari: Chelaru Adrian și Chelaru Adina Mihaela.
 • Hotărârea 403/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 403/2019 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 9 provizoriu; beneficiar: Szabo Mihaly.
 • Hotărârea 402/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 402/2019 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 363/2015 și 392/2019 (vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unor spaţii comerciale şi de prestări de servicii, proprietate privată a municipiului, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 401/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 401/2019 - Schimbarea destinației și darea în administrare, Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, a spațiului „Amfiteatru”, situat în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 400/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 400/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor, înscris în C.F. nr. 263237 Cluj-Napoca, nr. cad. 263237 (nr. C.F. vechi 140330, nr. cad. vechi 25101, nr. topo. 1027/1/1/9).
 • Hotărârea 399/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 399/2019 - Însușirea Documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2.
 • Hotărârea 398/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 398/2019 - Însușirea Documentației cadastrale de dezmembrare și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Venus nr. 18-20.
 • Hotărârea 397/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 397/2019 - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat necesar implementării Programului social „Casa părinților”.
 • Hotărârea 396/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 396/2019 - Aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, din România și Municipiul Eskișehir, din Republica Turcia.
 • Hotărârea 395/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 395/2019 - Modificarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 678/2018.
 • Hotărârea 394/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 08.05.2019

  Hotărârea 394/2019 - Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018.
 • Hotărârea 393/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 23.04.2019

  Hotărârea 393/2019 - Aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019
 • Hotărârea 392/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 23.04.2019

  Hotărârea 392/2019 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, modificată și completată prin Hotărârea nr. 363/2015 (vânzarea prin licitație publică cu strigare a unor spații comerciale și de prestări servicii, proprietate privată a municipiului, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)
 • Hotărârea 391/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 23.04.2019

  Hotărârea 391/2019 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2002, modificată și completată prin Hotărârile nr. 602/2004, 694/2004, 40/2005, 593/2005, 791/2005, 230/2006, 442/2006, 748/2007, 835/2007, 213/2008 și 903/2018 (aprobarea listei cu spațiile comerciale sau de prestări servicii, propuse pentru vânzare, în baza Legii nr. 550/2002)
 • Hotărârea 390/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 23.04.2019

  Hotărârea 390/2019 - Aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.
 • Hotărârea 389/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 23.04.2019

  Hotărârea 389/2019 - Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018 și 1028/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe)
 • Hotărârea 388/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 23.04.2019

  Hotărârea 388/2019 - Aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca”
 • Hotărârea 387/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 387/2019 - Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Cluj Future of Work” finanțat prin programul Urban Innovative Actions (UIA) al Comisiei Europene și a cheltuielilor legate de acesta, precum și acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului
 • Hotărârea 386/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 386/2019 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
 • Hotărârea 385/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 385/2019 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca
 • Hotărârea 384/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 384/2019 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 23.04.2019, ora 12
 • Hotărârea 383/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 383/2019 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Cluj Innovation Park SA
 • Hotărârea 382/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 382/2019 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca
 • Hotărârea 381/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 381/2019 - Aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare – activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Cluj-Napoca, prin contract de prestări servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art. 104 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016 și a documentației de atribuire aferentă
 • Hotărârea 380/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 380/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere și etajare clădire existentă – grădinița cu program prelungit Parfum de Tei, str. Decebal nr. 41, din municipiul Cluj-Napoca
 • Hotărârea 379/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 379/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa III”
 • Hotărârea 378/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 378/2019 - Îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 909 din 2018
 • Hotărârea 377/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 377/2019 - Îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 63 din 2019
 • Hotărârea 376/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 376/2019 - Aprobarea P.U.Z. Dezvoltare complex turistic și de agrement, str. Făgetului nr. 6 prov.; beneficiară: S.C. Crisrock S.R.L.
 • Hotărârea 375/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 375/2019 - Aprobarea P.U.D. – amenajare incintă, Calea Mănăștur nr. 50; beneficiari: S.C. Orest Impex S.R.L. și Onofrei Teodora
 • Hotărârea 374/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 374/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+Mez+2E+Er, str. General Traian Moșoiu nr. 42-44; beneficiară: S.C. Habbrick Properties S.R.L.
 • Hotărârea 373/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 373/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er – str. Bobâlnei nr. 58; beneficiară: S.C. Da Vinci Invest S.R.L.
 • Hotărârea 372/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 372/2019 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+3E+Er – str. Someșului nr. 46-48; beneficiară: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L
 • Hotărârea 371/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 371/2019 - Aprobarea P.U.D. – Extindere locuință unifamilială P+M – str. Alverna nr. 58; beneficiari: Bădescu Paul și Bădescu Veronica
 • Hotărârea 370/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 370/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe – o locuință unifamilială cu spații de servicii la parter P+E și o locuință unifamilială P+E, str. Voievodul Gelu nr. 11A; beneficiari: Martin Dragoș-Ionel și Martin Zeni
 • Hotărârea 369/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 369/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative P+E, str. Fânațelor nr. 13P; beneficiari: Zăpârțan Daniel și Zăpârțan Cosmina Gabriela
 • Hotărârea 368/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 368/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. D.D. Roșca nr. 6 provizoriu; beneficiari: Chiș Diana-Oana și Chiș Răzvan Radu
 • Hotărârea 367/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 367/2019 - Aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni, prin contract de concesiune de servicii
 • Hotărârea 366/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 366/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 334151, înscris în CF nr. 334151 Cluj-Napoca situat în strada Anton Pann nr. 1
 • Hotărârea 365/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 365/2019 - Trecerea terenurilor proprietate privată, cu destinația de drum deschis circulației publice, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 364/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 364/2019 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019)
 • Hotărârea 363/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 363/2019 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018 și 114/2019
 • Hotărârea 362/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 362/2019 - Aprobarea Studiului de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 361/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 361/2019 - Aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”
 • Hotărârea 360/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 360/2019 - Includerea imobilului Drum identificat De 6186/1, Tarlaua nr. 111, tronson I și tronson II, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară
 • Hotărârea 359/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 359/2019 - Includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unor construcții situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cpt. Grigore Ignat
 • Hotărârea 358/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 358/2019 - Alocarea sumei de 1.990.180 lei din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 357/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 357/2019 - Alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Psihartterra, pentru proiectul Psihartterra – La un click distanță de bolnavul de cancer și familia lui
 • Hotărârea 356/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 356/2019 - Alocarea sumei de 24.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Petros Mission România, pentru proiectul VULNERABILITATEA DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTĂȚII!
 • Hotărârea 355/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 355/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Societății Naționale de Cruce Roșie din România – Filiala Cluj, pentru proiectul Sanitarii pricepuți
 • Hotărârea 354/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 354/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Lions Club Genesis Cluj-Napoca, pentru proiectul FESTIVALUL CULTURAL MIRAJE, Ediția a XII-a, 2019
 • Hotărârea 353/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 353/2019 - Alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației pentru recuperare și consiliere în adicții și dependențe, pentru proiectul Luna recuperării în adicții
 • Hotărârea 352/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 352/2019 - Alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Părinți din România, pentru proiectul PEDITEL 1791 – telemedicina salvează vieți. SFAT MEDICAL PEDIATRIC PRIN TELEFON, GRATUIT, NONSTOP
 • Hotărârea 351/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 351/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Solidaris, pentru proiectul Camera de refugiu
 • Hotărârea 350/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 350/2019 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Societății de Medicină de Urgență și Catastrofă din România – Filiala Cluj, pentru proiectul Aniversarea a 25 de ani de la înființarea S.M.U.R.D. Cluj
 • Hotărârea 349/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 349/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Sagapo, pentru proiectul Atipic Beauty 2019 – Cluj-Napoca
 • Hotărârea 348/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 348/2019 - Alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Beard Brothers, pentru proiectul The Beard Mobile
 • Hotărârea 347/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 347/2019 - Alocarea sumei de 1.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Solidaris, pentru proiectul Tabără de vară pentru copii nevoiași
 • Hotărârea 346/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 346/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Alianța Română de Prevenție a Suicidului, pentru proiectul La un apel distanță de speranță
 • Hotărârea 345/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 345/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Dezvoltarea Popoarelor Filiala Cluj, pentru proiectul Hrană. Familie. Comunitate
 • Hotărârea 344/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 344/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Csemete, pentru proiectul Clubul de Incluziune pentru Copii cu Nevoi Speciale
 • Hotărârea 343/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 343/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Uniunii Creștine din România, pentru proiectul Și tu poți fi artist!
 • Hotărârea 342/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 342/2019 - Alocarea sumei de 43.800 lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de pachete cu produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun 2019
 • Hotărârea 341/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 341/2019 - Aprobarea suportării din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 250.000 (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea implementării Programului multianual Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie
 • Hotărârea 340/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 340/2019 - Alocarea sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 339/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 339/2019 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația „Film și Cultură Urbană”, în vederea realizării proiectului ,,Uzina Filmelor de Amatori”
 • Hotărârea 338/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 338/2019 - Alocarea sumei de 900.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Centrul Cultural Clujean, în vederea realizării proiectului ,,Cultură. Inovație. Impact”
 • Hotărârea 337/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 337/2019 - Alocarea sumei de 13.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului ,,Atelierele Shoshin, stagiunea 2019”
 • Hotărârea 336/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 336/2019 - Alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Societatea Carpatină Ardeleană, în vederea realizării proiectului ,,Editarea Revistei Gyopárka (Floricica de colț) pentru copii”
 • Hotărârea 335/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 335/2019 - Alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Culturală „Simona Noja”, în vederea realizării proiectului „Balet Transilvania” – platforma de promovare a dansului clasic și contemporan”
 • Hotărârea 334/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 334/2019 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Grupul de Inițiativă Basarabeană din Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Basarabia – Perspective socioeconomice în relația România – Republica Moldova”
 • Hotărârea 333/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 333/2019 - Alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Cultural-Artistică HARA, în vederea realizării proiectului „100 PENTRU ROMÂNIA (programul CLUJ 100)”
 • Hotărârea 332/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 332/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația AD HOC, în vederea realizării proiectului ,,Folk în cartiere clujene”
 • Hotărârea 331/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 331/2019 - Alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Creative Ways, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul International Comedy Cluj, ediția a X-a”
 • Hotărârea 330/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 330/2019 - Alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Artele Spectacolului Muzical SCENA, ediția a III-a ”
 • Hotărârea 329/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 329/2019 - Alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Transylvania.Youth.Culture, în vederea realizării proiectului ,,ALANDALA 2019”
 • Hotărârea 328/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 328/2019 - Alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Cultural-Artistică HARA, în vederea realizării proiectului ,,Cluj Symphony Experience – Ediția a 3-a”
 • Hotărârea 327/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 327/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Folclorică Rapsodia Someșană, în vederea realizării proiectului „Purtata someșană pe plaiurile Bulgariei”
 • Hotărârea 326/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 326/2019 - Alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația AD HOC, în vederea realizării proiectului „Un cântec pentru copii”
 • Hotărârea 325/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 325/2019 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Urbannect, în vederea realizării proiectului ,,Celebrating Communities”
 • Hotărârea 324/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 324/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Organizația Studenților Economiști, în vederea realizării proiectului ,,Business Smart School”
 • Hotărârea 323/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 323/2019 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Uniunea Studențească Maghiară din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Studenților USMC ediția a XXVI-a”
 • Hotărârea 322/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 322/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Uniunea Studențească Maghiară din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Conferința Științifică Studențească din Transilvania ediția a XXII-a”
 • Hotărârea 321/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 321/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația „Pro János Zsigmond”, în vederea realizării proiectului ,,Activitatea educativă extrașcolară aprobată în CAEJ: Concursul Experimental de Științe „Körmöczi János”
 • Hotărârea 320/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 320/2019 - Alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Federația Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,FABRICA DE PENSULE – 10 ani”
 • Hotărârea 319/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 319/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Studenților Psihologi din România, în vederea realizării proiectului ,,Conferința Internațională a Studenților la Psihologie”
 • Hotărârea 318/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 318/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Romanian IT Global Community, în vederea realizării proiectului „Wello – activități pentru dezvoltarea culturii alimentației sănătoase pentru copiii supraponderali”
 • Hotărârea 317/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 317/2019 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Năsturelul Vesel, în vederea realizării proiectului ,,The Magic Garden”
 • Hotărârea 316/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 316/2019 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Tineri de succes – Oraș de succes: serie de evenimente pentru tineri talentați, ediția VII-a”
 • Hotărârea 315/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 315/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală Play, în vederea realizării proiectului „Classic Junior Festival”
 • Hotărârea 314/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 314/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Ortoclasic Group, în vederea realizării proiectului „Concert la Palat”
 • Hotărârea 313/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 313/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Tokos Zenekar, în vederea realizării proiectului ,,Concert folcloric”
 • Hotărârea 312/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 312/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Folclorică Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Mugurelul – 50 de ani de cultură tradițională românească”
 • Hotărârea 311/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 311/2019 - Alocarea sumei de 1.400.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Festivalul de Film Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Film Transilvania – Ediția 18”
 • Hotărârea 310/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 310/2019 - Alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului ,,Seniorii digitali – dezvoltarea competențelor digitale a seniorilor”
 • Hotărârea 309/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 309/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Organizația pentru Dezvoltarea Afacerilor în Societate, în vederea realizării proiectului ,,World Innovation Cluj-Napoca 2019”
 • Hotărârea 308/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 308/2019 - Alocarea sumei de 11.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Impuls for Community, în vederea realizării proiectului ,,ARTdealul”
 • Hotărârea 307/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 307/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Tradiție și Cultură George Coșbuc, în vederea realizării proiectului ,,Olimpiada Fair-Play”
 • Hotărârea 306/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 306/2019 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Argumentum Nostrum, în vederea realizării proiectului ,,Accesul la Cultură a familiilor cu mai mulți copii”
 • Hotărârea 305/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 305/2019 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Argumentum Nostrum, în vederea realizării proiectului ,,Grădiniță de vară 2019”
 • Hotărârea 304/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 304/2019 - Alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,Strada Potaissa”
 • Hotărârea 303/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 303/2019 - Alocarea sumei de 14.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Via Mariae – Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Construirea, întreținerea și promovarea drumului de pelerinaj Via Mariae”
 • Hotărârea 302/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 302/2019 - Alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,LIGHTS ON – circuitul instalațiilor de lumină”
 • Hotărârea 301/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 301/2019 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Societatea Culturală Myrobiblion, în vederea realizării proiectului ,,100 de ani de Administrație Românească. Activitatea Consiliului Dirigent”
 • Hotărârea 300/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 300/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația BLANĂ!, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Ghibstock, ediția X”
 • Hotărârea 299/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 299/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – Despărțământul Cluj al Astrei, în vederea realizării proiectului ,,Editarea revistei „Astra Clujeană” și a volumului Astra și Universitatea din Cluj în perioada interbelică”
 • Hotărârea 298/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 298/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Studenților de la Facultatea de Business, în vederea realizării proiectului ,,Busy 4 Business Week”
 • Hotărârea 297/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 297/2019 - Alocarea sumei de 4.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Pro Someșeni, în vederea realizării proiectului ,,România 100, Balul de Recoltă a Strugurilor 10 ani”
 • Hotărârea 296/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 296/2019 - Alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Femeilor de Afaceri N-V, în vederea realizării proiectului ,,Olimpiada de cultură generală a Tinerilor Clujeni „CuGeT”
 • Hotărârea 295/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 295/2019 - Alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală Play, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul George Enescu la Cluj”
 • Hotărârea 294/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 294/2019 - Alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Nest, în vederea realizării proiectului ,,Campionat și workshop de Slam Poetry pentru liceeni”
 • Hotărârea 293/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 293/2019 - Alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Societatea Carpatină Ardeleană, în vederea realizării proiectului ,,Seminar pe teme turistice”
 • Hotărârea 292/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 292/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Societatea Studenților Europeniști, în vederea realizării proiectului ,,Simularea Parlamentului European”
 • Hotărârea 291/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 291/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Vároterem Projekt, în vederea realizării proiectului ,,Visit – găzduirea teatrelor independente din Budapesta la ZUG.zone, Cluj”
 • Hotărârea 290/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 290/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Vároterem Projekt, în vederea realizării proiectului ,,Un apartament cu 5 camere – spectacol teatral despre conceptul familiei”
 • Hotărârea 289/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 289/2019 - Alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Clubul Francofon de Afaceri Cluj, în vederea realizării proiectului ,,ONG Expo, ediția 2019”
 • Hotărârea 288/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 288/2019 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului ,,Parteneriat internațional pentru inovare”
 • Hotărârea 287/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 287/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Universitart, în vederea realizării proiectului ,,Platforma și expoziția absolvenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca”
 • Hotărârea 286/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 286/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Universitart, în vederea realizării proiectului ,,EXPO MARATON 2019 (ediția a IX-a)”
 • Hotărârea 285/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 285/2019 - Alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului ,,Pata Rât. Comunități ale memoriei”
 • Hotărârea 284/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 284/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului ,,Artă și Impact Social”
 • Hotărârea 283/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 283/2019 - Alocarea sumei de 6.500 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Etnografică Kriza János, în vederea realizării proiectului ,,Bibliografia rezultatelor științelor sociale referitoare la Cluj. Ediția a V-a”
 • Hotărârea 282/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 282/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Tranzit, în vederea realizării proiectului ,,Tranziții 2019”
 • Hotărârea 281/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 281/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Tradiții, în vederea realizării proiectului ,,Promovarea identității culturale și a patrimoniului cultural imaterial local”
 • Hotărârea 280/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 280/2019 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația MiniMASS, în vederea realizării proiectului ,,Someș Delivery 2019”
 • Hotărârea 279/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 279/2019 - Alocarea sumei de 3.500 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația „HANGYA”, în vederea realizării proiectului ,,Expozeu privind tradițiile culturale hoștezene”
 • Hotărârea 278/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 278/2019 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația „Prietenii lui Puck”, în vederea realizării proiectului ,,1 Iunie Hai-Hui Printre Povești”
 • Hotărârea 277/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 277/2019 - Alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Studențească PhiloHistoriss, în vederea realizării proiectului „Multiculturalism în Transilvania după Conferința de Pace de la Paris”
 • Hotărârea 276/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 276/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația pentru Educație Inovativă, în vederea realizării proiectului ,,Marșul felinarelor și activități culturale în spiritul Sfântului Martin”
 • Hotărârea 275/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 275/2019 - Alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Conexio, în vederea realizării proiectului ,,Întâlnirile internaționale de la Cluj, ediția a IX-a, Împreună”
 • Hotărârea 274/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 274/2019 - Alocarea sumei de 500.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Uniunea Teatrală din România, în vederea realizării proiectului ,,Gala Premiilor UNITER”
 • Hotărârea 273/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 273/2019 - Alocarea sumei de 240.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Șepcile Roșii 1919 Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Centenar în alb și negr„U”
 • Hotărârea 272/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 272/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația SHIFT – TRANSILVANIA ART GRUP, în vederea realizării proiectului ,,Caravana de Operă și Teatru”
 • Hotărârea 271/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 271/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,100 de ani de învățământ românesc în Colegiul Național Emil Racoviță”
 • Hotărârea 270/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 270/2019 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația pentru Leadership, Comunicare și Profiling, în vederea realizării proiectului „Poveștile Minunate ale României. Imaginile Centenarului. Cluj100. Vol. II.”
 • Hotărârea 269/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 269/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Parohia Reformată Centrală I Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Stagiunea de Concerte de Vară la Biserica Reformată Centrală 2019”
 • Hotărârea 268/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 268/2019 - Alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Playfield, în vederea realizării proiectului ,,Sports for All”
 • Hotărârea 267/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 267/2019 - Alocarea sumei de 95.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Amicii Operei Maghiare din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Operei Clujene pentru tineret”
 • Hotărârea 266/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 266/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Amici Artis, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul „Romul Ladea”, ediția a XX-a”
 • Hotărârea 265/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 265/2019 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Create.Act.Enjoy, în vederea realizării proiectului ,,Terapia prin Artă by Create.Act.Enjoy/ ediția a VII-a”
 • Hotărârea 264/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 264/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Create.Act.Enjoy, în vederea realizării proiectului ,,Luna Creativității”
 • Hotărârea 263/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 263/2019 - Alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația „Transilvania Connections”, în vederea realizării proiectului ,,Cluj – Reper mondial al Filmului. Centenarul Hollywood-ului Transilvan”
 • Hotărârea 262/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 262/2019 - Alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Clusterul de Industrii Creative Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Synergy: Innovation and New Business”
 • Hotărârea 261/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 261/2019 - Alocarea sumei de 225.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală Dumitru Fărcaș, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Național Concurs Dumitru Fărcaș „Taragotul de Aur”
 • Hotărârea 260/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 260/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația „Prietenii lui Puck”, în vederea realizării proiectului ,,Întâlnirea Studenților Păpușari ediția a II-a – Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete Puck”
 • Hotărârea 259/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 259/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Visszhang , în vederea realizării proiectului ,,Visszhang – live from the factory”
 • Hotărârea 258/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 258/2019 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Art in the Street 2019”
 • Hotărârea 257/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 257/2019 - Alocarea sumei de 290.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Jazz in the Park 2019”
 • Hotărârea 256/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 256/2019 - Alocarea sumei de 3.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Tinerii clujeni alături de Papa Francisc”
 • Hotărârea 255/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 255/2019 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Alpha IT Events, în vederea realizării proiectului ,,TEDxEroilor – The Power of X”
 • Hotărârea 254/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 254/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Egyházzene- Kolozsvár/Muzică Sacră Cluj, în vederea realizării proiectului ,,KlausenMusiK 2019”.
 • Hotărârea 253/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 253/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația „Compania de Tango Cluj”, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Tango Argentinian TANGO CAZINO – ediția a VIII-a, 7-11 august 2019”
 • Hotărârea 252/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 252/2019 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația EL, în vederea realizării proiectului ,,CARTEA CU CARE VORBEȘTI, Expoziție de sculptură, Liviu Mocan”
 • Hotărârea 251/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 251/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația CERAMART, în vederea realizării proiectului ,,Bienala Internațională de Ceramică Cluj 2019”
 • Hotărârea 250/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 250/2019 - Alocarea sumei de 140.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Cluj Never Sleeps 2019”
 • Hotărârea 249/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 249/2019 - Alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Tineret@Cluj-Napoca 2019”
 • Hotărârea 248/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 248/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Ördögtérgye, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul de dans și Muzică Populară Maghiară, Ediția a 16-a”
 • Hotărârea 247/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 247/2019 - Alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală „Cetatea Albă” – Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Transilvania Jazz Festival – TJF 2019”
 • Hotărârea 246/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 246/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Sabot, în vederea realizării proiectului ,,ARTE ȘI CARTE (2019)”
 • Hotărârea 245/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 245/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Părinților Báthory, în vederea realizării proiectului ,,Báthory IT&Print Days 2019”
 • Hotărârea 244/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 244/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală Cânt de dragul inimii Șimleu Silvaniei, în vederea realizării proiectului ,,Vin acasă de Crăciun”
 • Hotărârea 243/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 243/2019 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Ordinul Arhitecților din România Filiala Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Gala Bienalelor Naționale de Arhitectură”
 • Hotărârea 242/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 242/2019 - Alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația de Chitară Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional de Chitară TRANSILVANIA”
 • Hotărârea 241/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 241/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Edukart, în vederea realizării proiectului ,,Basmele muzicale”
 • Hotărârea 240/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 240/2019 - Alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Arts of All, în vederea realizării proiectului ,,Music For All”
 • Hotărârea 239/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 239/2019 - Alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Alpha IT Events, în vederea realizării proiectului ,,Techsylvania. Cel mai mare eveniment de tehnologie și inovație din Estul Europei”
 • Hotărârea 238/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 238/2019 - Alocarea sumei de 23.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația pentru Înfrumusețarea Clujului, în vederea realizării proiectului ,,Clujul cu flori 2019”
 • Hotărârea 237/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 237/2019 - Alocarea sumei de 530.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Zilele Culturale Maghiare din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a 10-a”
 • Hotărârea 236/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 236/2019 - Alocarea sumei de 37.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Jubileum 700, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Várkert, ediția a 4-a”
 • Hotărârea 235/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 235/2019 - Alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația YOUNG FAMOUS, în vederea realizării proiectului ,,Stagiunea de concerte Young Famous 2019”.
 • Hotărârea 234/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 234/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația de Majorete din România, în vederea realizării proiectului ,,Concursul Național de Majorete”
 • Hotărârea 233/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 233/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, în vederea realizării proiectului ,,Sfertul Academic”
 • Hotărârea 232/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 232/2019 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Reactor de creație și experiment, în vederea realizării proiectului ,,Reactor. Public și cadre de creație”
 • Hotărârea 231/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 231/2019 - Alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Scena Urbană, în vederea realizării proiectului ,,SCENA URBANĂ 2019”
 • Hotărârea 230/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 230/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Clubul Francofon de Afaceri Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Ziua Franței la Cluj, ediția 2019”
 • Hotărârea 229/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 229/2019 - Alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația „Dor de Horea”, în vederea realizării proiectului ,,Cuvânt și cântec de suflet românesc”
 • Hotărârea 228/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 228/2019 - Alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Societatea Română de Dialectologie, în vederea realizării proiectului ,,Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a IV-a”
 • Hotărârea 227/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 227/2019 - Alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Societatea Filarmonica Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional „Toamna Muzicală Clujeană”, ediția a 53-a”
 • Hotărârea 226/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 226/2019 - Alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,TME – Transylvania Music Event ediția a 11-a”
 • Hotărârea 225/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 225/2019 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală a Tinerilor, în vederea realizării proiectului ,,Napoca Avenue”
 • Hotărârea 224/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 224/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația MiniREACTOR, în vederea realizării proiectului ,,#MiniREACTOR. Dramaturgie contemporană în teatrul pentru copii”
 • Hotărârea 223/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 223/2019 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Organizația Studenților din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,ZUT – Zilele Universității Tehnice ediția a XIV-a”
 • Hotărârea 222/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 222/2019 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Ansamblul Folcloric Mărțișorul, în vederea realizării proiectului ,,Mărțișorul în lume”
 • Hotărârea 221/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 221/2019 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Tineri pentru Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Studenților”
 • Hotărârea 220/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 220/2019 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,FISC – Festivalul Internațional de Stand-Up Comedy, ediția a 7-a”
 • Hotărârea 219/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 219/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Cabane de Creastă, în vederea realizării proiectului ,,Sporturi Montane pentru Copii 2019”
 • Hotărârea 218/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 218/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Culturală Terrarmonia, Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Restituiri muzicale tradiționale”
 • Hotărârea 217/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 217/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Folclorică Crăișorul, în vederea realizării proiectului ,,Păstrarea și promovarea folclorului și a obiceiurilor tradiționale”
 • Hotărârea 216/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 216/2019 - Alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Schola Catholica, în vederea realizării proiectului ,,Sunt Lumina Voastră! ediția a VIII-a, 2019”
 • Hotărârea 215/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 215/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Comunitatea Evreilor Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,File din istoria evreimii clujene – ediția a VII-a”
 • Hotărârea 214/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 214/2019 - Alocarea sumei de 210.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală a Tinerilor, în vederea realizării proiectului ,,Transylvania International Music and Arts Festival – Timaf, ediția a 9-a
 • Hotărârea 213/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 213/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală „Floare de Colț”, în vederea realizării proiectului ,,Cântece Tradiționale Clujene”
 • Hotărârea 212/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 212/2019 - Alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru ESUA Asociația Culturală Româno-Germană, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Stradal WonderPuck – Ediția a 3- a”
 • Hotărârea 211/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 211/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului ,,Clubul Părinților”
 • Hotărârea 210/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 210/2019 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Tineri pentru Transilvania, în vederea realizării proiectului ,,Lideri pentru Comunitate”
 • Hotărârea 209/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 209/2019 - Alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Corul Cadrelor Didactice Maghiare Guttman Mihály, în vederea realizării proiectului ,,Legături muzicale fără frontiere”
 • Hotărârea 208/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 208/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Kolozsvár Társaság, în vederea realizării proiectului ,,Săptămâna culturală evreiască în Cluj-Napoca ediția a 5-a”
 • Hotărârea 207/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 207/2019 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația folclorică Someșul Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Activități culturale în țară și străinătate pentru păstrarea identității naționale”
 • Hotărârea 206/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 206/2019 - Alocarea sumei de 365.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Corvineum, în vederea realizării proiectului ,,Al 18-lea Festival al Uniunii Teatrelor din Europa”
 • Hotărârea 205/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 205/2019 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Armonia, în vederea realizării proiectului ,,La Berăria Culturală: Povești adevărate și oameni faini. Cluj 100.”
 • Hotărârea 204/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 204/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului ,,Minute Verzi”
 • Hotărârea 203/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 203/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului ,,Dialog pentru sănătate”
 • Hotărârea 202/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 202/2019 - Alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Povești despre Cluj- ediția a VI-a”
 • Hotărârea 201/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 201/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Re-descoperim Clujul – ediția a IV-a”
 • Hotărârea 200/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 200/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Traducerea lucrării „Istoria Clujului”, scrisă de Jakab Elek- ediția a III-a”
 • Hotărârea 199/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 199/2019 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Societatea Română Mozart Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul Internațional Mozart, ediția a XXIX-a”
 • Hotărârea 198/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 198/2019 - Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația ESCU, în vederea realizării proiectului ,,World Experience Festival, ediția a 5-a”
 • Hotărârea 197/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 197/2019 - Alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Why Not Us, în vederea realizării proiectului ,,Live Music @Street Food Festival Cluj-Napoca 2019”
 • Hotărârea 196/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 196/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Organizația Studenților pentru Turismul Românesc, în vederea realizării proiectului ,,Turist la Cluj”
 • Hotărârea 195/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 195/2019 - Alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Tinerilor Clujeni, în vederea realizării proiectului ,,Leader´s Academy 2019”
 • Hotărârea 194/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 194/2019 - Alocarea sumei de 14.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Cinemascop, în vederea realizării proiectului ,,Les Films de Cannes a Cluj-Napoca”
 • Hotărârea 193/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 193/2019 - Alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația pentru Cercetări Sociale „Max Weber”, în vederea realizării proiectului ,,Rolul sportului în dinamica identității, prin revista Transylvanian Society/ Erdélyi Társadalom”
 • Hotărârea 192/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 192/2019 - Alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Culturală Intact, în vederea realizării proiectului ,,Tineri artiști români în arta contemporană europeană”
 • Hotărârea 191/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 191/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală Românașul-Bum, în vederea realizării proiectului ,,CULTURI și TRADIȚII – Promovarea Folclorului Românesc în Europa”
 • Hotărârea 190/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 190/2019 - Alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în vederea realizării proiectului ,,FORMĂ ȘI IMAGINAȚIE – Experimente plastice în arta tânără”
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 189/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Societatea Muzeului Ardelean, în vederea realizării proiectului ,,Conferințe Științifice în domeniul tehnic”
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 188/2019 - Alocarea sumei de 18.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală Szint Kulturális Egyesület, în vederea realizării proiectului ,,Gala Internațională a Festivalului Folcloric Sfântul Ștefan – ediția a 21-a”
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 187/2019 - Alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Ziua Filmului mut clujean”
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 186/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Poți fi și tu campion, în vederea realizării proiectului ,,Campionatul Național de Street Workout”
 • Hotărârea 185/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 185/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Harmonia Cordis, în vederea realizării proiectului ,,Zilele Chitaristice Internaționale Novum Generatio – ediția a IX-a”
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 184/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Culturală Szarkaláb Kulturális Egyesület, în vederea realizării proiectului ,,Folclor, ținuturi, cântece populare – Întâlnirea Regiunilor la Cluj”
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 183/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Filmtettfest – Zilele Filmului Maghiar, ediția a 19-a”
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 182/2019 - Alocarea sumei de 420.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Federația Centrul de Interes, în vederea realizării proiectului ,,Artă în Centrul de Interes (2019)”
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 181/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989”
 • Hotărârea 180/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 180/2019 - Alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Uniunea Scriitorilor din România Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Scriitorul în Cetate”
 • Hotărârea 179/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 179/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv Cluj Crusaders, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 178/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 178/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Box Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 177/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 177/2019 - Alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Hipic Taraxacum, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 176/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv “Olimpic Star” Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 175/2019 - Alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației “Club Sportiv Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 174/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Aqua 01 Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 173/2019 - Alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Liceului cu Program Sportiv Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 172/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv “Fotbal Tenis Nord-Vest” Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 171/2019 - Alocarea sumei de 140.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Politehnica Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 170/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 170/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv “Viitorul Cluj Junior”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 169/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 169/2019 - Alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Atletism Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 168/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Fotbal Tenis Răzvan, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 167/2019 - Alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv Runners Club, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 166/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 166/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv “Prosquash” Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 165/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 165/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Lori Racing Team, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 164/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 164/2019 - Alocarea sumei de 350.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Federației Române de Gimnastică Ritmică, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 163/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 163/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Dumi Fitness, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 162/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 162/2019 - Alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Federației Române de Darts, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 161/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 161/2019 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Centrului și Clubului Sportiv Scoțian-Român al Handicapaților Lamont, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 160/2019 - Alocarea sumei de 175.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Baschet Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 159/2019 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Federației Române de Karate WUKF, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 158/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 158/2019 - Alocarea sumei de 410.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv “Motorhome Napoca Rally Team”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 157/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 157/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Danny Ungur Racing, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 156/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 156/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Univers, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 155/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 155/2019 - Alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Sănătatea- Servicii Publice, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 154/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 154/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Ciclism și Triatlon Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 153/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 153/2019 - Alocare a sumei de 180.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 152/2019 - Alocarea sumei de 1.700.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv U-BT, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 151/2019 - Alocarea sumei de 3.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Sportive Fotbal Club Universitatea Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 150/2019 - Alocarea sumei de 230.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Școlar Viitorul, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 149/2019 - Alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Voința, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 148/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației “Club Sportiv Swimmania”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 147/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Poli Karate, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 146/2019 - Alocarea sumei de 430.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Municipal, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 145/2019 - Alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului de Fotbal Feminin Clujana, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 144/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Lupte Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 143/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 143/2019 - Alocarea sumei de 220.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de Judo Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 142/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Clubul Sportiv de Fotbal Juniorul Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 141/2019 - Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv TranSilva, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 140/2019 - Alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv CFR Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 139/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 139/2019 - Alocarea sumei de 3.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Universitatea, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 138/2019 - Alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea organizării competiției „Liga Liceelor Clujene”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
 • Hotărârea 137/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.04.2019

  Hotărârea 137/2019 - Aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019
 • Hotărârea 136/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 136/2019 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 de lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 135/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 135/2019 - Organizarea concursului între asociațiile de locatari/proprietari, sub genericul „CURĂȚENIE GENERALĂ”.
 • Hotărârea 134/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 134/2019 - Constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 133/2019 - Indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2020.
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 132/2019 - Aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Supralărgire și Modernizare strada Bună Ziua în municipiul Cluj-Napoca”.
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 131/2019 - Numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 130/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire imobil mixt 3S+P+Mez+5E+Er, str. Aurel Vlaicu nr. 26-30, str. Între Lacuri nr. 1, str. Crișului f.n.; beneficiară: S.C. Bea & Magda S.R.L.
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 129/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire hală P și corp de birouri P+3E, Calea Baciului nr. 1-3; beneficiară: S.C. Conexinstal S.R.L.
 • Hotărârea 128/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 128/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Episcop Marton Aron nr. 23A; beneficiar: Huțan Eusebiu-Cătălin.
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 127/2019 - Aprobarea P.U.D. Extindere și etajare locuință, P+E – str. Remetea nr. 24; beneficiar: Ulian Szekely Dan.
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 126/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire două imobile dedicate activităților economice de tip terțiar, corp 2S+P+Mez+4E+R (hotel) și corp S+P+Mez+4E (hotel de apartamente), str. Traian Vuia nr. 194; beneficiară: S.C. Romdesign S.R.L.
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 125/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent ap. nr. 3 din blocul 1C.
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 124/2019 - Trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 86 și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală.
 • Hotărârea 123/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 123/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Traian din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 122/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscriere imobil strada Crișan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 121/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 121/2019 - Radierea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „Atelier școală Ofelia”, situat în municipiul Cluj-Napoca, ca urmare a restituirii acestuia, în natură, Episcopiei Unitariene Cluj.
 • Hotărârea 120/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 120/2019 - Însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară și de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București (fostă Moricz Zsigmond) nr. 68-70.
 • Hotărârea 119/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 119/2019 - Radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 14, cu număr cadastral 288053, înscris în C.F. nr. 288053 Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 118/2019 - Modificarea și completarea art. 1 pct. 10 al Hotărârii nr. 407/2005 (vânzarea unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002).
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 117/2019 - Lista de priorități pe anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, aprobată prin Hotărârea nr. 60/2019, refăcută ca urmare a aplicării prevederilor art. 15 din H.G. nr. 962/2001.
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 116/2019 - Lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 93/2019.
 • Hotărârea 115/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 115/2019 - Atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Olănești nr. 6, ap. 3, în favoarea domnului Laszlo Denes și familiei acestuia.
 • Hotărârea 114/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 114/2019 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuinţelor de necesitate al municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017 și 490/2018.
 • Hotărârea 113/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 113/2019 - Atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 27, ap. 4B, în favoarea domnului Peter Iosif și familiei acestuia.
 • Hotărârea 112/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 112/2019 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-str. Tășnad nr. 10, str. Mehedinți nr. 41, bl. M1 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6.
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 111/2019 - Aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații din imobilele situate în muncipiul Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 199-201, în incinta Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”.
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 02.04.2019

  Hotărârea 110/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Soporului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 109/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 22.03.2019

  Hotărârea 109/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare depou de tramvaie din str. Căpitan Grigore Ignat din municipiul Cluj-Napoca”.
 • Hotărârea 108/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 22.03.2019

  Hotărârea 108/2019 - Aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Iuliu Maniu”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 • Hotărârea 107/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 22.03.2019

  Hotărârea 107/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității și străzile adiacente”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 22.03.2019

  Hotărârea 106/2019 - Aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România.
 • Hotărârea 105/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 22.03.2019

  Hotărârea 105/2019 - Aprobarea bugetului Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului „Innovato-R” — Faza II.
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 22.03.2019

  Hotărârea 104/2019 - Reducerea capitalului social deținut de către Municipiul Cluj-Napoca la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și ratificarea Hotărârii nr. 1/14.03.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 22.03.2019

  Hotărârea 103/2019 - Vânzarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldiș nr. 1, ap. 8, în favoarea Sigma Societate Cooperativa Meșteșugărească.
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 22.03.2019

  Hotărârea 102/2019 - Punerea în executare a Sentinței Civile nr. 1679/2018, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 11813/211/2017, definitivă.
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 22.03.2019

  Hotărârea 101/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Depoului și imobilului strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 22.03.2019

  Hotărârea 100/2019 - Acceptarea ofertei de donație a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 332349, înscris în C.F. nr. 332349 Cluj-Napoca, situat în Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 1.
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 22.03.2019

  Hotărârea 99/2019 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Muncipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” – șapte autobuze electrice.
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 98/2019 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 73 din 31 ianuarie 2017 (privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Amenajare Cetățuia Cluj-Napoca” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate).
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 97/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”.
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 96/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”.
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 95/2019 - Aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Cluj-Napoca”.
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 94/2019 - Reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 6/25.02.2005, încheiat cu S.C. THEIL METAL S.R.L., în baza Legii nr. 550/2002.
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 93/2019 - Aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat.
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 92/2019 - Includerea imobilului strada Radu Tudoran în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 91/2019 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 90/2019 - Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2019, pentru persoanele adulte apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 89/2019 - Aprobarea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în vederea organizării, gestionării și coordonării activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale, generate în municipiul Cluj-Napoca, precum și în ceea ce privește încheierea, pentru deșeurile generate în gospodăriile populației de pe raza municipiului Cluj-Napoca, de contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale, în conformitate cu obligațiile stabilite în sarcina unităților administrativ-teritoriale, prin O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019.
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 88/2019 - Aprobarea Regulamentului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, conform O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 87/2019 - Aprobarea Hărții strategice de zgomot a municipiului Cluj-Napoca – refăcută, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 321/2005.
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 86/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 252/2015 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea termică a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 700/2017.
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 85/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2015 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea termică a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Cluj-Napoca”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 699/2017.
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 84/2019 - Aprobarea cotizației anuale aferente municipiului Cluj-Napoca la „EUROCITIES” – Rețeaua marilor orașe europene.
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 83/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal-velo în zona urbană: Modernizare strada Tipografiei, scuar C.E.C., strada Regele Ferdinand și străzile adiacente”.
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 82/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare structural-arhitecturală a unui imobil situat în Ansamblul Urban – Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11-str. Ioan Rațiu nr. 7”.
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 81/2019 - Finanțarea de la bugetuul local pe anul 2019 a Conferinței Comisiei pentru Politica de Coeziune Teritorială și Bugetul Uniunii Europene (C.O.T.E.R.), din cadrul Comitetului European al Regiunilor, în perioada 25-26 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 80/2019 - Prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile comerciale situate în incinta piețelor agroalimentare administrate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 79/2019 - Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Someșul Mic pe str. Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 842/2017, respectiv prin Hotărârea nr. 63/2014.
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 78/2019 - Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Liceul Teologic Adventist Maranatha – supraetajare Corp C”, str. Câmpului f.n.
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 77/2019 - Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 76/2019 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice” – patru autobuze electrice.
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 75/2019 - Completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 74/2019 - Aprobarea reorganizării Regiei Atutonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.), prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni, sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 73/2019 - Îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea nr. 304/2010 (atribuirea de denumiri unor străzi din municipiu).
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 72/2019 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare – str. Borhanci Nord; beneficiari: Mitu Cristian Anghel, Mitu Brîndușa și Tabacu Alin.
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 71/2019 - Aprobarea P.U.Z. de restructurare (construire spital), str. General Traian Moșoiu nr. 51; beneficiară: S.C. Laser Optisan Med S.A.
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 70/2019 - Aprobarea P.U.Z. Dezvoltare zonă rezidențială – str. Viile Dâmbul Rotund; beneficiar: Dreve Octavian.
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 69/2019 - Aprobarea P.U.Z. de restructurare unitate industrială (incinta Lukoil), str. Beiușului nr. 74; beneficiară: S.C. Lukoil România S.R.L.
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 68/2019 - Aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană, str. Albac-Aleea Azuga și P.U.D. pentru construire parking 2S+D+P+E+T, str. Albac; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 67/2019 - Aprobarea P.U.D.- Construire parking 2S+P+2E, str. Gheorghe Dima nr. 39B; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 66/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire locuință familială P+E – str. Cocorilor nr. 40; beneficiari: Mihăescu Andrei, Mihăescu Iulia-Roxana, Mihăescu Gheorghe și Mihăescu Ileana.
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 65/2019 - Aprobarea P.U.D.- Construire imobil 2S+P+E cu funcțiuni de comerț, servicii, garaj colectiv, str. Edgar Quinet nr. 1-3; beneficiară: S.C. Doralex Com S.R.L.
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 64/2019 - Aprobarea P.U.D.- Extindere, etajare și mansardare locuință existentă, în vederea realizării a două unități locative, str. Cireșilor nr. 13; beneficiari: Mariciuc Bogdan-Dumitru și Mariciuc Loredana-Zamfira.
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 63/2019 - Aprobarea P.U.D.- Construire locuință unifamilială P+M, str. Făgetului nr. 35; beneficiari: Ciubăncan Dan și Ciubăncan Mirela Corina.
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 62/2019 - Aprobarea P.U.D. Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință familială în grădiniță, str. Mureșului nr. 5; beneficiară: Parohia Reformată Cluj-Napoca X.
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 61/2019 - Aprobarea P.U.D. Extindere locuință S+P+E, str. Arieșului nr. 30; beneficiari: Suărășan Paul-Mihail și Suărășan Daniela Carmen.
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 60/2019 - Aprobarea Listei finale pentru anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințele construite prin A.N.L., destinate închirierii.
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 59/2019 - Aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2019.
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 58/2019 - Aprobarea listei de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu.
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 57/2019 - Încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 20429 din 29.05.1996, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 56/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 11 (fostă Cireșilor nr. 53), înscris în C.F. nr. 260523 Cluj-Napoca, nr. cad. 260523 (nr. C.F. vechi 140324, nr. Topo. 1027/1/1/3).
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 55/2019 - Includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Herculane nr. 13, având destinația de bază materială a învățământului, în care își desfășoară activitatea Creșa de cartier Patrocle.
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 54/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 332970, înscris în C.F. nr. 332970 Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 53/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Iuliu Maniu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 52/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Viile Dâmbul Rotund, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 51/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Uliului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 50/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Panait Istrati, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 49/2019 - Aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2018-2019, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 05.03.2019

  Hotărârea 48/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire bază de agrement în municipiu”.
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 47/2019 - Acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 46/2019 - Acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 45/2019 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modficată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018 și nr. 1106/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 44/2019 - Modificarea și completarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin Hotărârea nr. 604/2013, modificat și completat prin Hotărârea nr. 276/2017.
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 43/2019 - Modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013, actualizat prin Hotărârea nr. 924/2017.
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 42/2019 - Aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 442/2018, (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul Tehnic Ana Aslan”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5).
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 41/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amplasare platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere în municipiul Cluj-Napoca” – 200 de platforme, urmare a actualizării studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea nr. 838/2017.
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 40/2019 - Aprobarea continuării prestării serviciului public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Coral Impex S.R.L., în temeiul art. 50 lit. a, art. 51 și art. 52 din H.G. nr. 745/2007, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 53590/443/7.07.2006.
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 39/2019 - Prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 38/2019 - Aprobarea P.U.Z. – dezvoltare laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice – Cartier Lomb; beneficiară: S.C. Cluj Innovation Park S.R.L.
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 37/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Decebal nr. 72; beneficiară: S.C. Harshad International Limited S.R.L.
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 36/2019 - Aprobarea P.U.D. – Etajare locuință unifamilială și construire locuință unifamilială P+E, str. Între Lacuri nr. 50; beneficiari: Abrudan Petru și Abrudan Maria.
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 35/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+4E+R, str. Decebal nr. 108; beneficiar: Pașca Doru-Nicolae.
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 34/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, str. Mărășești nr. 40; beneficiară: S.C. Neon Lighting S.R.L.
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 33/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. Constantin Brâncuși nr. 119-119A; beneficiară: S.C. Covaciu Construct S.R.L.
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 32/2019 - Aprobarea P.U.D. – amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință familială în grădiniță, str. Pârâului nr. 7; beneficiari: Cernea Gheorghe și Cernea Ana.
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 31/2019 - Aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 30/2019 - Darea în folosință gratuită, Cantinei de ajutor social și pensiune, a unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41.
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 29/2019 - Aprobarea solicitării de schimbare a destinației spațiului „Amfiteatru”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11, în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 28/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330836, înscris în C.F nr. 330836 Cluj-Napoca și a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330942, înscris în C.F nr. 330942 Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 27/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul 1B.
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 26/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 7 din blocul 1B și a garajului G10.
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 25/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1A.
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 24/2019 - Punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Zona Lomb, în vederea soluționării cererilor revoluționarilor și veteranilor de război.
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 23/2019 - Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2019-2020 de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, respectiv Tetarom I, II și Cluj Innovation Park, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 06.02.2019

  Hotărârea 22/2019 - Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anilor precedenți.
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 21/2019 - Aprobarea solicitării de trecere a unor imobile aflate în proprietatea statului român, din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 20/2019 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1049/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1A, 1C, 2, 4, 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21) și a Hotărârii nr. 1091/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1B și 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21).
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 19/2019 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1042/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 11).
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 18/2019 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1072/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 și 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr.16).
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 17/2019 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 658/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 33 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 14).
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 16/2019 - Aprobarea P.U.D. – Extindere construcție parter și schimbare de destinație din spațiu de locuit în spațiu administrativ, str. Orăștiei nr. 24; beneficiară: S.C. Winter Com S.R.L.
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 15/2019 - Aprobarea P.U.D. – Mansardare locuință, str. Porumbeilor nr. 28A; beneficiară: S.C. NIGHT SKY S.R.L.
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 14/2019 - Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, a meciului de rugby România-Georgia din 9 februarie, contând pentru Rugby Europe International Championship 2019.
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 13/2019 - Aprobarea alocării sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea unui eveniment aniversar cu actorul Florin Piersic, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 12/2019 - Finanțarea de la bugetul local pe anul 2019 a Summit-ului Start-up Europe, în perioada 21-22 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 11/2019 - Aprobarea alocării sumei de 180.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentului „24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 10/2019 - Alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 9/2019 - Aprobarea susținerii financiare de la bugetul local pe anul 2019 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 8/2019 - Alocarea sumei de 550.000 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019.
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 7/2019 - Alocarea sumei de 9.500.015 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri: StudCard, ISIC Student, Euro
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 6/2019 - Aprobarea suportării din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 44.880 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata-Rât.
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 5/2019 - Aprobarea pentru anul 2019 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 4/2019 - Aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 3/2019 - Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 2/2019 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Tetarom S.A. din data de 4.02.2019, ora 11.
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Cluj-Napoca - 15.01.2019

  Hotărârea 1/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zonă pietonală Piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac și amenajare piste de biciclete”.